Zkvalitnění vzdělávání na 1. ZŠ Napajedla

1. základní škola Napajedla, Komenského 268 zahájila 1. 9. 2017 realizaci projektu z programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_ 16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu

Zkvalitnění vzdělávání na 1. ZŠ Napajedla, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005687 

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2019

Celkové způsobilé výdaje projektu 832 213,00 Kč

Z toho z Evropského sociálního fondu 707 381,05 Kč

Ze státního rozpočtu 124 831,95 Kč

Příjemce dotace

  1. základní škola Napajedla, Komenského 268

Cíl projektu

  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pedagogů – tandemová výuka
  • Společné vzdělávání žáků – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, kluby zábavné logiky a deskových her, čtenářské kluby