Zkvalitnění vzdělávání na 1. ZŠ Napajedla

1. základní škola Napajedla, Komenského 268 zahájila 1. 9. 2017 realizaci projektu z programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_ 16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu

Zkvalitnění vzdělávání na 1. ZŠ Napajedla, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005687  (Pokračování textu…)