Rubrika: Projekty

Projekt „Čteme, mluvíme, rozumíme si“

Naše škola získala dotaci č.402/56/7.1.1/2015 pro oblast podpory 1.1 zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Čteme, mluvíme, rozumíme si reg.č.CZ.1.07/1.1.00/56.0709. (Pokračování textu…)

Workshopy a semináře

V říjnu jsme se v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého Workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého Kulatého stolu tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“. Zároveň začaly probíhat kurzy pro vedoucí pracovníky a kurzy pro pedagogické pracovníky. Jako vedoucí pracovníci jsme se zúčastnili 22. října v Otrokovicích prvního kurzu „Porada jako prvek řízení manažera“ s lektorkou Ing. Koňaříkovou. (Pokračování textu…)

Vzdělávací kurz pro učitele

Letošní podzimní prázdniny využili všichni pedagogové naší školy k dalšímu profesnímu vzdělávání.

V rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ proběhl vzdělávací kurz na téma „Přečti to ještě jednou“ . Kurz byl zaměřen na problematiku žáků se specifickými poruchami učení. Pedagogové si prohloubili své dosavadní znalosti z práce s dětmi s SPU. Seznámili se podrobně s diagnostikou, projevy a potřebami těchto žáků včetně metodických postupů. Kurz vedla PhDr. Alexandra Baladová z Krajské pedagogicko psychologické poradny Zlín, která se se touto problematikou zabývá již řadu let. (Pokračování textu…)

Projekt Šablony

Informace o projektu najdete ZDE.

Přehled jednotlivých sad (po 36 materiálech) DUMů zpracovaných k 30. 6. 2013 v rámci šablony II/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků):

4. – 9. ročník – Anglický jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Markéta Kalivodová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je kalivodova.napajedla@seznam.cz)

4. – 9. ročník – Anglický jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Eva Táborová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je taborovae.napajedla@seznam.cz)

 

Přehled jednotlivých sad (po 20 materiálech) DUMů zpracovaných k 30. 6. 2013 v rámci šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT):

1. ročník – Předčtenářské období a první čtenářské dovednosti vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Taťána Trvajová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je trvajova.napajedla@seznam.cz)

1. ročník – Matematika vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – autorka Mgr. Taťána Trvajová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je trvajova.napajedla@seznam.cz)

1. ročník – Prvouka vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět – autorka Mgr. Taťána Trvajová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je trvajova.napajedla@seznam.cz)

1. ročník – Anglický jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Zuzana Šinclová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je sinclova.napajedla@seznam.cz)

2. ročník – Český jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Zuzana Šinclová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je sinclova.napajedla@seznam.cz)

2. ročník – Český jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Jana Polášková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je polaskovaj.napajedla@seznam.cz)

2. ročník – Matematika vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – autorka Mgr. Zuzana Šinclová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je sinclova.napajedla@seznam.cz)

2. ročník – Matematika vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – autorka Mgr. Taťána Trvajová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je trvajova.napajedla@seznam.cz)

2. ročník – Prvouka vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět – autorka Mgr. Zuzana Šinclová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je sinclova.napajedla@seznam.cz)

2. ročník – Anglický jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Soňa Vanderková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je vanderkova.napajedla@seznam.cz)

3. ročník – Český jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Jitka Puková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je pukova.napajedla@seznam.cz)

3. ročník – Matematika vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – autorka Mgr. Jitka Puková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je pukova.napajedla@seznam.cz)

3. ročník – Prvouka vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět – autorka Mgr. Jana Polášková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je polaskovaj.napajedla@seznam.cz)

3. ročník – Anglický jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Soňa Vanderková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je vanderkova.napajedla@seznam.cz)

3. ročník – Anglický jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Zuzana Šinclová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je sinclova.napajedla@seznam.cz)

4. ročník – Hudební výchova vzdělávacího oboru Umění a kultura  – autorka Mgr. Jitka Puková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je pukova.napajedla@seznam.cz)

4. ročník – Vlastivěda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět – autorka Mgr. Jitka Puková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je pukova.napajedla@seznam.cz)

4. ročník – Matematika vzdělávacího oboru Matematika a její alikace – autorka Mgr. Jana Polášková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je polaskovaj.napajedla@seznam.cz)

4. ročník – Matematika vzdělávacího oboru Matematika a její alikace – autorka Mgr. Soňa Vanderková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je vanderkova.napajedla@seznam.cz)

4. ročník – Český jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Jana Polášková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je polaskovaj.napajedla@seznam.cz)

4. ročník – Český jazyk vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace – autorka Mgr. Soňa Vanderková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je vanderkova.napajedla@seznam.cz)

4. ročník – Informatika vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie- autorka Mgr. Taťána Trvajová(e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je trvajova.napajedla@seznam.cz)

6. ročník – Informatika vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie- autor Mgr. Michal Halaška (e-mailový kontakt na autora zmíněné sady, který na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je halaska.napajedla@seznam.cz)

 

Přehled jednotlivých sad (po 36 materiálech) DUMů zpracovaných k 30. 6. 2013 v rámci šablony V/2 (Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd):

6. – 7. ročník – Přírodopis vzdělávacího oboru Člověk a příroda – autorka Mgr. Eva Ochotská (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je ochotska.napajedla@seznam.cz)

8. ročník – Přírodopis vzdělávacího oboru Člověk a příroda – autorka Mgr. Lenka Perutková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je perutkova.napajedla@seznam.cz)

8. – 9. ročník – Chemie vzdělávacího oboru Člověk a příroda – autorka Mgr. Lenka Perutková (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je perutkova.napajedla@seznam.cz)

6. – 9. ročník – Fyzika vzdělávacího oboru Člověk a příroda – autorka Mgr. Radmila Táborová (e-mailový kontakt na autorku zmíněné sady, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům z jiných ZŠ v ČR je taborovar.napajedla@seznam.cz)

Projekt

 

Naše škola podala úspěšný projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

(Pokračování textu…)