Projekt „Čteme, mluvíme, rozumíme si“

logo

Naše škola získala dotaci č.402/56/7.1.1/2015 pro oblast podpory 1.1 zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Čteme, mluvíme, rozumíme si reg.č.CZ.1.07/1.1.00/56.0709.

Dotace je poskytnuta v souladu s §14 zákona č.218/2000Sb., prostředky ESF tvoří 85% a prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu 15%.

Obsah projektu : zavedení Čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, zlepšení jazykové kompetence pedagogů dvěma krátkodobými intenzivními kurzy anglického a francouzského jazyka, stínování pro pedagoga anglického jazyka na partnerské škole v zahraničí, zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU krátkodobým jazykově-vzdělávacím pobytem v zahraničí pro skupinu žáků.

Projekt je zahájen 1. 7. 2015 a ubude ukončen 31. 12. 2015.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy