Rubrika: Škola

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu – 7.ročník

Místo konání:            Hotel Anděl, Andělská Hora 143, 793 32 Andělská Hora

                                        tel. 554 737 114, www.hotelandel.info  SKI  ANNABERG  

Termín konání:         12. 2. – 16. 2. 2018

 Cena:                         2.900,- Kč (v ceně je ubytování v rekonstruovaném hotelu, plná penze, pitný režim, vleky a příspěvek na dopravu, využití wellnes, rekreační poplatek) (Pokračování textu…)

Volby do školské rady

Všechny rodiče zveme k volbám do školské rady, které se uskuteční v úterý 24. 10. 2017 v době od 15:00 do 17:00 hodin v prostoru 1. patra 1. ZŠ Napajedla.

Mentoring

2017-dinopark-42Letos v září se opět podívali naši prvňáčci spolu s deváťáky do Dinoparku a ZOO Vyškov. Společný výlet byl pro prvňáky a deváťáky stmelující zážitek. Celý den jsme si užili a byl plný hezkých zážitků, na které budeme všichni rádi a dlouho vzpomínat.

Fotogalerie.

Žáci 9. B

Burza středních škol

Vážení rodiče!

V úterý 7. listopadu v době konzultačních hodin (od 15 do 16 hodin) se na naší škole již tradičně uskuteční BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL. Jednotliví zástupci středních škol Vám představí svoje školy, odpoví na dotazy a předají Vám propagační materiál. Je dobré zúčastnit se i se svým dítětem.

Od 16:10 hodin proběhne pro rodiče žáků 9. ročníku v učebně 25 informativní schůzka k přijímacímu řízení.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Eva Svobodová, výchovná poradkyně

Anglický kroužek – Head Shoulders Knees & Toes

2017-aj-krouzekHead, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Mgr. Veronika Dupalová

Anglický kroužek – Red, red, red

2017-red-01Red, red, red, touch your head
Blue, blue, blue, tie your shoe
Black, black, black, touch your back
Grey, grey, grey, shout hurray!
Mgr. Veronika Dupalová

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro náš region na období od 19. února do 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2018. Přesný den zápisu bude určen ve spolupráci se zřizovatelem školy v březnu 2018.

Zahájení školního roku

2017-zahajeni-01Nový školní rok byl úspěšně zahájen v pondělí 4. září 2017 před budovou školy. Úplně první školní den to byl pro naše prvňáčky, kteří se po slavnostním přivítání  šli poprvé posadit do svých školních lavic.

Fotogalerie.

Kalendářní plán akcí na školní rok 2017/2018

Společné třídní schůzky SRPŠ:

 • 19. 9. 2017 – 9. ročník, 1. ročník
 • 24. 10. 2017 – 2. – 8. ročník
 • 16. 1. 2018

Konzultační hodiny pro rodiče žáků:

 •   7. 11. 2017
 •   5. 12. 2017
 •   13. 2. 2018
 •   20. 3. 2018
 •   22. 5. 2018

Konzultační hodiny probíhají v době od 15,00hod. do 16,00hod.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Svobodové:

 • Pro rodiče: čtvrtek  11,45 – 12, 45hod..
 • Pro žáky: úterý 10,00hod. – 11,40hod.
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny metodičky rizikového chování žáků Mgr. Evy Táborové:

 • Středa: 12,50 – 13,35hod.

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Gabriely Králové:

 • Pondělí:   8,00 – 11,00hod.
 • Úterý:     12,00 – 17,00hod.
 • Čtvrtek:  13,00 – 16,00hod.

Termíny pedagogických rad:

 • 21. 11. 2017 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 23. 1. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • 24. 4. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 19. 6. 2018– hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

Významné akce školy

 • Adaptační pobyt  žáků  6. ročníku –  7. 9. – 8. 9. 2017
 • Mentoring – společný výlet  žáků 1. a 9. ročníku – září 2017
 • Motivační program žáků  9. třídy – 5. 10. – 6. 10. 2017
 • Koncert ZUŠ – 16. 11. 2017
 • Vánoční koledování – 19. 12. 2017
 • LVK pro žáky  7. ročníku (Jeseníky, Andělská Hora) – 12. 2. – 16. 2. 2018
 • Ples  1. ZŠ a SRPŠ – 17. 2. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro 9. ročník (Polsko – Osvětim, Krakov) – 9. 3. 2018
 • Poznávací zájezd pro 7. ročník  (Praha) – 5. 4. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro  8.ročník  (Vídeň) – 12. 4. 2018
 • Škola v přírodě: 1. – 5.ročník – termín bude upřesněn
 • Den dětí 1. – 5. ročník – 1. 6. 2018
 • Sportovní den 2. stupeň – 1. 6. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro žáky  6. ročníku Bratislava – 14. 6. 2018
 • Zahraniční jazykový zájezd Velká Británie pro žáky 6. – 9. ročníku – dle zájmu žáků – termín bude stanoven
 • Sportovní  den 1. stupeň – termín bude upřesněn
 • Projekt „Týden bezpečnosti“ – 20. 6. – 27. 6. 2018

Školní poradenské pracoviště naší školy:

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Svobodová

Konzultační hodiny

 • Pro žáky: úterý  10,00 hod. – 11,40 hod.
 • Pro zákonné zástupce: čtvrtek 11,45 hod. – 12,45 hod.
 • Po předběžné dohodě kdykoliv jindy.

Školní metodička prevence Mgr. Eva Táborová

Konzultační hodiny

 • pro zákonné zástupce i pro žáky: středa 12,50 – 13,35 hod
 • po dohodě kdykoliv jindy.

Školní psycholožka Mgr. Gabriela Králová

Konzultační hodiny

 • pondělí: 8,00 – 11,00 hod
 • úterý: 12,00 – 17,00 hod
 • čtvrtek: 13,00 – 16,00 hod
 • Kontakt: 577 944 182

Ve škole poskytujeme poradenské služby zaměřené na:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Prevenci školní neúspěšnosti
 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • Metodickou podporu učitelům
 • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Školní řád 2017/2018

Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a na základě úmluvy o právech dítěte, s přihlédnutím k provozním podmínkám 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, 763 61 Napajedla. Škola je sdružení dospělých pracovníků a žáků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Školní řád Školní řád (.pdf 852.99 kB)