Rubrika: Informace pro rodiče

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu – 7.ročník

Místo konání:            Hotel Anděl, Andělská Hora 143, 793 32 Andělská Hora

                                        tel. 554 737 114, www.hotelandel.info  SKI  ANNABERG  

Termín konání:         12. 2. – 16. 2. 2018

 Cena:                         2.900,- Kč (v ceně je ubytování v rekonstruovaném hotelu, plná penze, pitný režim, vleky a příspěvek na dopravu, využití wellnes, rekreační poplatek) (Pokračování textu…)

Burza středních škol

Vážení rodiče!

V úterý 7. listopadu v době konzultačních hodin (od 15 do 16 hodin) se na naší škole již tradičně uskuteční BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL. Jednotliví zástupci středních škol Vám představí svoje školy, odpoví na dotazy a předají Vám propagační materiál. Je dobré zúčastnit se i se svým dítětem.

Od 16:10 hodin proběhne pro rodiče žáků 9. ročníku v učebně 25 informativní schůzka k přijímacímu řízení.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Eva Svobodová, výchovná poradkyně

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro náš region na období od 19. února do 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2018. Přesný den zápisu bude určen ve spolupráci se zřizovatelem školy v březnu 2018.

Kalendářní plán akcí na školní rok 2017/2018

Společné třídní schůzky SRPŠ:

 • 19. 9. 2017 – 9. ročník, 1. ročník
 • 24. 10. 2017 – 2. – 8. ročník
 • 16. 1. 2018

Konzultační hodiny pro rodiče žáků:

 •   7. 11. 2017
 •   5. 12. 2017
 •   13. 2. 2018
 •   20. 3. 2018
 •   22. 5. 2018

Konzultační hodiny probíhají v době od 15,00hod. do 16,00hod.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Svobodové:

 • Pro rodiče: čtvrtek  11,45 – 12, 45hod..
 • Pro žáky: úterý 10,00hod. – 11,40hod.
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny metodičky rizikového chování žáků Mgr. Evy Táborové:

 • Středa: 12,50 – 13,35hod.

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Gabriely Králové:

 • Pondělí:   8,00 – 11,00hod.
 • Úterý:     12,00 – 17,00hod.
 • Čtvrtek:  13,00 – 16,00hod.

Termíny pedagogických rad:

 • 21. 11. 2017 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 23. 1. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • 24. 4. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 19. 6. 2018– hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

Významné akce školy

 • Adaptační pobyt  žáků  6. ročníku –  7. 9. – 8. 9. 2017
 • Mentoring – společný výlet  žáků 1. a 9. ročníku – září 2017
 • Motivační program žáků  9. třídy – 5. 10. – 6. 10. 2017
 • Koncert ZUŠ – 16. 11. 2017
 • Vánoční koledování – 19. 12. 2017
 • LVK pro žáky  7. ročníku (Jeseníky, Andělská Hora) – 12. 2. – 16. 2. 2018
 • Ples  1. ZŠ a SRPŠ – 17. 2. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro 9. ročník (Polsko – Osvětim, Krakov) – 9. 3. 2018
 • Poznávací zájezd pro 7. ročník  (Praha) – 5. 4. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro  8.ročník  (Vídeň) – 12. 4. 2018
 • Škola v přírodě: 1. – 5.ročník – termín bude upřesněn
 • Den dětí 1. – 5. ročník – 1. 6. 2018
 • Sportovní den 2. stupeň – 1. 6. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro žáky  6. ročníku Bratislava – 14. 6. 2018
 • Zahraniční jazykový zájezd Velká Británie pro žáky 6. – 9. ročníku – dle zájmu žáků – termín bude stanoven
 • Sportovní  den 1. stupeň – termín bude upřesněn
 • Projekt „Týden bezpečnosti“ – 20. 6. – 27. 6. 2018

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

již druhý školní rok je v provozu nový program „Objednávání stravy přes internet.“

Musím Vás pochválit jak jste se všechno rychle naučili  a ve velkém počtu tuto službu využíváte.

Peníze na stravu posíláte včas a s předstihem, vybíráte si obědy týden dopředu a to nejlépe ve středu večer na celý další týden. Z vážných důvodů, kdy dítě onemocní a není ve škole, si sami přes internet, ještě  týž den do 8:00 hodin,odhlašujete stravu. (Pokračování textu…)

Upozornění – Podpora výuky

Připomínáme přístupové údaje na Podporu výuky – uživatelské jméno a heslo je vždy stejné pro všechny žáky v jedné třídě. Jméno a heslo by měli mít žáci zapsáno v deníčku, případně v žákovské knížce. V případě nejasností se mohou informovat u třídní učitelky.

Informace ze sociálního odboru

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

je součástí oboru sociálního Městského úřadu Otrokovice

Zabývá se problematikou rodin s nezletilými dětmi /do 18 let věku/, kdy předním hlediskem je ochrana oprávněných zájmů dítěte, zejména práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

Zaměstnanci sociálně právní ochrany pomáhají rodičům a dětem při řešení výchovných a jiných problémů spojených s výchovou a péčí o děti.

Poskytují nebo zprostředkovávají rodičům a dětem poradenství při výchově dětí.

Poskytují pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů, při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Spolupracují se státními i nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti.

Činnost oddělení sociálně právní ochrany je rozdělena na tři základní oblasti: (Pokračování textu…)

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

projektVážení rodiče, přátelé školy,

zveme Vás na 1. veřejné setkání pořádané v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

dne 5. listopadu 2014 v 16.00 hod na Otrokovické BESEDĚ.

Přijďte mezi nás a sdělte nám, co se Vám na našem školství líbí, co Vám vyhovuje a naopak co se Vám

nelíbí, nevyhovuje, případně co byste chtěli na školství změnit.
Pro zpestření programu jsme pro Vás připravili doprovodní program v podání dětského sboru ZŠ Mánesova, Otrokovice.

image002

image0011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o výsledcích měření radonu

Na naší škole proběhlo měření radonu v některých místnostech. Naměřené hodnoty ukazují, že v pobytových místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku.

Státní ústav radiační ochrany nabízí měření radonu v domech a bytech i pro ostatní zájemce. Toto měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je kordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Další informace najdete na http://www.suro.cz/

Přihlášení je možné

 • telefonicky na tel. číslech: 498 652 713 p. Hladíková, 498 652 714 p. Mayerová
 • mailem na adrese radon@suro.cz

 

„Rodiče vítáni“

Vážení rodiče,

prvního září odstartovala společnost EDUin o.p.s. nový projekt – zavedení značky „Rodiče vítáni“ do českých škol. Smyslem certifikace je především snaha pojmenovat, jak by měla vypadat základní pravidla otevřené komunikace mezi rodiči a učiteli a zviditelnit školy, které jsou k rodičům vstřícné. Průzkum  společnosti Perfekt Crowd z jara 2011 ukazuje, že téměř tři čtvrtiny rodičů vnímají spolupráci se školou jako nedostatečnou. Mají pocit, že dostávají málo informací, a proto často nevědí, co, jak a proč se s jejich dítětem ve škole děje. Rodiče si totiž často pamatují školu především jako represivní instituci a škola zase hledá obtížně cesty jak rodičovskou veřejnost oslovit. Právě proto vznikla značka „Rodiče vítáni“. Aby škola získala tuto značku musí splňovat 7 základních požadavků a nejméně dva volitelné.

Naše škola splňuje tyto požadavky:

(Pokračování textu…)

Opatření při výskytu vši dětské

Co je veš dětská?
Je to bezkřídlý parazitický hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, bez ohledu na jejich věk. Způsobuje zavšivení neboli pedikulózu. Živí se sáním krve svého hostitele, jinou potravu ani tekutiny nemůže přijímat. Není přenosná na zvířata. Není přenašečem infekčních ani jiných vážných onemocnění. Její přítomnost je vnímána jako nadměrné svědění hlavy, které je způsobné bodáním a pohybem larev či dospělých vší. Škrábání může vést ke vzniku různě silných zánětů pokožky hlavy.
(Pokračování textu…)

Hygienické normy a dítě

Často se setkáváme s tím, že u některých žáků vyžadují rodiče dlouhou a náročnou domácí přípravu, která děti může nadměrně zatěžovat. Ve škole jsme se snažili již v loňském roce sjednotit na snížení množství domácích úkolů. Děti ve věku povinné školní docházky by potřebné vědomosti měly získat ve škole, domácí příprava by měla sloužit procvičení učiva nebo vypracování úkolů pro nadané děti nebo naopak zaostávající. Pokud je domácí příprava příliš dlouhá, přestává plnit svůj účel, protože děti jsou unavené a stresované.

(Pokračování textu…)

Formuláře ke stažení

V sekci „Dokumenty ke stažení …“ naleznete mimo jiné formuláře „Písemný souhlas rodičů se zařazením žáka – žákyně na exkurzi nebo školní výlet“ a „Uvolnění žáka – žákyně z vyučování“.