Rubrika: Informace pro rodiče

Sešity pro šk. rok 2018 – 19

Prodej sad sešitů ve škole proběhne v prvním zářiovém týdnu, datum upřesníme. V průběhu prázdnin lze připravené sady zakoupit v papírnictví u paní Plášilové v Napajedlích.

6. třída:

Počet sešitů celkem: 19 ks, cena: 174,- Kč

č. 424 č. 440 č.520 č. 524 č. 540 č. 544 č. 564 č. 565 notový
1 ks 4 ks 2 ks 4 ks 1 ks 4 ks 1 ks 1 ks 1 ks

7. třída:

Počet sešitů celkem: 19 ks, cena: 170,- Kč

č. 440  č. 460 č. 520 č. 524 č. 544 č. 564 č. 565
3 ks 1 ks 4 ks 6 ks 2 ks 2 ks 1 ks

8. třída:

Počet sešitů celkem: 21 ks, cena: 190,- kč

č. 440 č. 445 č. 460 č. 520 č. 524 č. 544 č. 564 č. 565
3 ks 1 ks 1 ks 5 ks 6 ks 2 ks 2 ks 1 ks

9. třída:

Počet sešitů celkem: 22 ks, cena 196,- Kč

č. 440 č. 445 č. 520 č. 540 č. 524 č. 544 č. 545 č. 564
5 ks 1 ks 4 ks 1 ks 6 ks 2 ks 1 ks 2 ks

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení rodiče, vážení žáci,

1.základní škola Napajedla při své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob. Tím se dostává do postavení správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

Škola si cení soukromí žáků a rodičů jako subjektů osobních údajů. Osobní údaje ochraňuje, činí nezbytná opatření pro to, aby znemožnila přístup k těmto osobním údajům osobám neoprávněným a minimalizovala možnost jejich úniku a zneužití.

Škola jako správce osobních údajů, Vás tímto informuje o rozsahu, způsobech a účelu zpracování osobních údajů v souvislosti se svou činností. (Pokračování textu…)

Informace o volném dnu pro žáky

Vážení rodiče, žáci

v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na pondělí 7.5.2018 volný den pro žáky školy.

Provoz školní družiny bude zajištěn v době od 6,00 hod. do 16,00 hod. pro žáky 1. – 5. ročníku při minimálním počtu 7 dětí. Školní jídelna 2. základní školy bude mimo provoz.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Upozornění – Podpora výuky

Připomínáme přístupové údaje na Podporu výuky – uživatelské jméno a heslo je vždy stejné pro všechny žáky v jedné třídě. Jméno a heslo by měli mít žáci zapsáno v deníčku, případně v žákovské knížce. V případě nejasností se mohou informovat u třídní učitelky.

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2018. (Pokračování textu…)

Opatření při výskytu vši dětské

Co je veš dětská?
Je to bezkřídlý parazitický hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, bez ohledu na jejich věk. Způsobuje zavšivení neboli pedikulózu. Živí se sáním krve svého hostitele, jinou potravu ani tekutiny nemůže přijímat. Není přenosná na zvířata. Není přenašečem infekčních ani jiných vážných onemocnění. Její přítomnost je vnímána jako nadměrné svědění hlavy, které je způsobné bodáním a pohybem larev či dospělých vší. Škrábání může vést ke vzniku různě silných zánětů pokožky hlavy.
(Pokračování textu…)

Hygienické normy a dítě

Často se setkáváme s tím, že u některých žáků vyžadují rodiče dlouhou a náročnou domácí přípravu, která děti může nadměrně zatěžovat. Ve škole jsme se snažili již v loňském roce sjednotit na snížení množství domácích úkolů. Děti ve věku povinné školní docházky by potřebné vědomosti měly získat ve škole, domácí příprava by měla sloužit procvičení učiva nebo vypracování úkolů pro nadané děti nebo naopak zaostávající. Pokud je domácí příprava příliš dlouhá, přestává plnit svůj účel, protože děti jsou unavené a stresované.

(Pokračování textu…)

Formuláře ke stažení

V sekci „Dokumenty ke stažení …“ naleznete mimo jiné formuláře „Písemný souhlas rodičů se zařazením žáka – žákyně na exkurzi nebo školní výlet“ a „Uvolnění žáka – žákyně z vyučování“.

„Rodiče vítáni“

Vážení rodiče,

prvního září odstartovala společnost EDUin o.p.s. nový projekt – zavedení značky „Rodiče vítáni“ do českých škol. Smyslem certifikace je především snaha pojmenovat, jak by měla vypadat základní pravidla otevřené komunikace mezi rodiči a učiteli a zviditelnit školy, které jsou k rodičům vstřícné. Průzkum  společnosti Perfekt Crowd z jara 2011 ukazuje, že téměř tři čtvrtiny rodičů vnímají spolupráci se školou jako nedostatečnou. Mají pocit, že dostávají málo informací, a proto často nevědí, co, jak a proč se s jejich dítětem ve škole děje. Rodiče si totiž často pamatují školu především jako represivní instituci a škola zase hledá obtížně cesty jak rodičovskou veřejnost oslovit. Právě proto vznikla značka „Rodiče vítáni“. Aby škola získala tuto značku musí splňovat 7 základních požadavků a nejméně dva volitelné.

Naše škola splňuje tyto požadavky:

(Pokračování textu…)

Informace ze sociálního odboru

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

je součástí oboru sociálního Městského úřadu Otrokovice

Zabývá se problematikou rodin s nezletilými dětmi /do 18 let věku/, kdy předním hlediskem je ochrana oprávněných zájmů dítěte, zejména práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

Zaměstnanci sociálně právní ochrany pomáhají rodičům a dětem při řešení výchovných a jiných problémů spojených s výchovou a péčí o děti.

Poskytují nebo zprostředkovávají rodičům a dětem poradenství při výchově dětí.

Poskytují pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů, při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Spolupracují se státními i nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti.

Činnost oddělení sociálně právní ochrany je rozdělena na tři základní oblasti: (Pokračování textu…)

Informace o výsledcích měření radonu

Na naší škole proběhlo měření radonu v některých místnostech. Naměřené hodnoty ukazují, že v pobytových místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku.

Státní ústav radiační ochrany nabízí měření radonu v domech a bytech i pro ostatní zájemce. Toto měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je kordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Další informace najdete na http://www.suro.cz/

Přihlášení je možné

  • telefonicky na tel. číslech: 498 652 713 p. Hladíková, 498 652 714 p. Mayerová
  • mailem na adrese radon@suro.cz