Rubrika: Informace pro rodiče

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu – 7.ročník

Místo konání:            Hotel Anděl, Andělská Hora 143, 793 32 Andělská Hora

                                        tel. 554 737 114, www.hotelandel.info  SKI  ANNABERG  

Termín konání:         12. 2. – 16. 2. 2018

 Cena:                         2.900,- Kč (v ceně je ubytování v rekonstruovaném hotelu, plná penze, pitný režim, vleky a příspěvek na dopravu, využití wellnes, rekreační poplatek) (Pokračování textu…)

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro náš region na období od 19. února do 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2018. Přesný den zápisu bude určen ve spolupráci se zřizovatelem školy v březnu 2018.

Kalendářní plán akcí na školní rok 2017/2018

Společné třídní schůzky SRPŠ:

 • 19. 9. 2017 – 9. ročník, 1. ročník
 • 24. 10. 2017 – 2. – 8. ročník
 • 16. 1. 2018

Konzultační hodiny pro rodiče žáků:

 •   7. 11. 2017
 •   5. 12. 2017
 •   13. 2. 2018
 •   20. 3. 2018
 •   22. 5. 2018

Konzultační hodiny probíhají v době od 15,00hod. do 16,00hod.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Svobodové:

 • Pro rodiče: čtvrtek  11,45 – 12, 45hod..
 • Pro žáky: úterý 10,00hod. – 11,40hod.
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny metodičky rizikového chování žáků Mgr. Evy Táborové:

 • Středa: 12,50 – 13,35hod.

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Gabriely Králové:

 • Pondělí:   8,00 – 11,00hod.
 • Úterý:     12,00 – 17,00hod.
 • Čtvrtek:  13,00 – 16,00hod.

Termíny pedagogických rad:

 • 21. 11. 2017 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 23. 1. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • 24. 4. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 19. 6. 2018– hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

Významné akce školy

 • Adaptační pobyt  žáků  6. ročníku –  7. 9. – 8. 9. 2017
 • Mentoring – společný výlet  žáků 1. a 9. ročníku – září 2017
 • Motivační program žáků  9. třídy – 5. 10. – 6. 10. 2017
 • Koncert ZUŠ – 16. 11. 2017
 • Vánoční koledování – 19. 12. 2017
 • LVK pro žáky  7. ročníku (Jeseníky, Andělská Hora) – 12. 2. – 16. 2. 2018
 • Ples  1. ZŠ a SRPŠ – 17. 2. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro 9. ročník (Polsko – Osvětim, Krakov) – 9. 3. 2018
 • Poznávací zájezd pro 7. ročník  (Praha) – 5. 4. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro  8.ročník  (Vídeň) – 12. 4. 2018
 • Škola v přírodě: 1. – 5.ročník – termín bude upřesněn
 • Den dětí 1. – 5. ročník – 1. 6. 2018
 • Sportovní den 2. stupeň – 1. 6. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro žáky  6. ročníku Bratislava – 14. 6. 2018
 • Zahraniční jazykový zájezd Velká Británie pro žáky 6. – 9. ročníku – dle zájmu žáků – termín bude stanoven
 • Sportovní  den 1. stupeň – termín bude upřesněn
 • Projekt „Týden bezpečnosti“ – 20. 6. – 27. 6. 2018

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

již druhý školní rok je v provozu nový program „Objednávání stravy přes internet.“

Musím Vás pochválit jak jste se všechno rychle naučili  a ve velkém počtu tuto službu využíváte.

Peníze na stravu posíláte včas a s předstihem, vybíráte si obědy týden dopředu a to nejlépe ve středu večer na celý další týden. Z vážných důvodů, kdy dítě onemocní a není ve škole, si sami přes internet, ještě  týž den do 8:00 hodin,odhlašujete stravu. (Pokračování textu…)

Upozornění – Podpora výuky

Připomínáme přístupové údaje na Podporu výuky – uživatelské jméno a heslo je vždy stejné pro všechny žáky v jedné třídě. Jméno a heslo by měli mít žáci zapsáno v deníčku, případně v žákovské knížce. V případě nejasností se mohou informovat u třídní učitelky.

Informace ze sociálního odboru

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

je součástí oboru sociálního Městského úřadu Otrokovice

Zabývá se problematikou rodin s nezletilými dětmi /do 18 let věku/, kdy předním hlediskem je ochrana oprávněných zájmů dítěte, zejména práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

Zaměstnanci sociálně právní ochrany pomáhají rodičům a dětem při řešení výchovných a jiných problémů spojených s výchovou a péčí o děti.

Poskytují nebo zprostředkovávají rodičům a dětem poradenství při výchově dětí.

Poskytují pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů, při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Spolupracují se státními i nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti.

Činnost oddělení sociálně právní ochrany je rozdělena na tři základní oblasti: (Pokračování textu…)

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

projektVážení rodiče, přátelé školy,

zveme Vás na 1. veřejné setkání pořádané v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“

dne 5. listopadu 2014 v 16.00 hod na Otrokovické BESEDĚ.

Přijďte mezi nás a sdělte nám, co se Vám na našem školství líbí, co Vám vyhovuje a naopak co se Vám

nelíbí, nevyhovuje, případně co byste chtěli na školství změnit.
Pro zpestření programu jsme pro Vás připravili doprovodní program v podání dětského sboru ZŠ Mánesova, Otrokovice.

image002

image0011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o výsledcích měření radonu

Na naší škole proběhlo měření radonu v některých místnostech. Naměřené hodnoty ukazují, že v pobytových místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku.

Státní ústav radiační ochrany nabízí měření radonu v domech a bytech i pro ostatní zájemce. Toto měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je kordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Další informace najdete na http://www.suro.cz/

Přihlášení je možné

 • telefonicky na tel. číslech: 498 652 713 p. Hladíková, 498 652 714 p. Mayerová
 • mailem na adrese radon@suro.cz