Rubrika: O škole

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2018. (Pokračování textu…)

Školní řád 2017/2018

Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a na základě úmluvy o právech dítěte, s přihlédnutím k provozním podmínkám 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, 763 61 Napajedla. Škola je sdružení dospělých pracovníků a žáků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Adresa školy, kontakty

Adresa školy:Budova školy

1. základní škola Napajedla

Komenského 268

763 61 Napajedla

číslo účtu pro platbu za ŠD     1409711339/0800

číslo účtu SRPŠ  1405269379/0800 (tady se platí škola v přírodě, lyžařský kurs, zájezdy ….) – variabilní symbol mají žáci v žákovské knížce (nebo u třídní učitelky)

Ředitelka: Mgr. Dana Pospíšilová (tel: 577 941 688)

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Radmila Táborová (tel: 577 944 182)

Školní družina: 577 944 103

Ekonomka školy: Jitka Šohajková (tel: 577 944 182, fax: 577 941 689)

e-mail: info@1zsnapajedla.cz

Zvonění

  Vyučovací hodina
1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 10:00 – 10:45
4. 10:55 – 11:40
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30
8. 14:40 – 15:25
9. 15:35 – 16:20

Historie školy

V Napajedlích existovala školní budova již v 17. století. historieKněz Tobiáš Schwach v této budově vyčlenil jednu místnost pro chudé, ve druhé místnosti bydlel učitel a jeho obydlí sloužilo současně jako učebna. Časem se stala tato situace neúnosnou, místnost pro chudé byla uvolněna pro potřeby výuky a škola byla přestavěna na jednopatrovou. Přibyly tak dvě učebny, ale situaci to nevyřešilo, protože základy staré budovy nebyly dostatečně pevné a škole hrozilo zřícení. Veřejnost naléhala na obec, aby byla postavena nová škola. Hlavní finanční podíl na stavbě měl její patron – Jiří ze Stockau a farní úřad daroval pro stavbu školy část farní zahrady.

(Pokračování textu…)