Rubrika: O škole

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny pro náš region na období od 19. února do 25. února 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna – 30. dubna 2018. Přesný den zápisu bude určen ve spolupráci se zřizovatelem školy v březnu 2018.

Kalendářní plán akcí na školní rok 2017/2018

Společné třídní schůzky SRPŠ:

 • 19. 9. 2017 – 9. ročník, 1. ročník
 • 24. 10. 2017 – 2. – 8. ročník
 • 16. 1. 2018

Konzultační hodiny pro rodiče žáků:

 •   7. 11. 2017
 •   5. 12. 2017
 •   13. 2. 2018
 •   20. 3. 2018
 •   22. 5. 2018

Konzultační hodiny probíhají v době od 15,00hod. do 16,00hod.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Svobodové:

 • Pro rodiče: čtvrtek  11,45 – 12, 45hod..
 • Pro žáky: úterý 10,00hod. – 11,40hod.
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny metodičky rizikového chování žáků Mgr. Evy Táborové:

 • Středa: 12,50 – 13,35hod.

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Gabriely Králové:

 • Pondělí:   8,00 – 11,00hod.
 • Úterý:     12,00 – 17,00hod.
 • Čtvrtek:  13,00 – 16,00hod.

Termíny pedagogických rad:

 • 21. 11. 2017 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 23. 1. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • 24. 4. 2018 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 19. 6. 2018– hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

Významné akce školy

 • Adaptační pobyt  žáků  6. ročníku –  7. 9. – 8. 9. 2017
 • Mentoring – společný výlet  žáků 1. a 9. ročníku – září 2017
 • Motivační program žáků  9. třídy – 5. 10. – 6. 10. 2017
 • Koncert ZUŠ – 16. 11. 2017
 • Vánoční koledování – 19. 12. 2017
 • LVK pro žáky  7. ročníku (Jeseníky, Andělská Hora) – 12. 2. – 16. 2. 2018
 • Ples  1. ZŠ a SRPŠ – 17. 2. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro 9. ročník (Polsko – Osvětim, Krakov) – 9. 3. 2018
 • Poznávací zájezd pro 7. ročník  (Praha) – 5. 4. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro  8.ročník  (Vídeň) – 12. 4. 2018
 • Škola v přírodě: 1. – 5.ročník – termín bude upřesněn
 • Den dětí 1. – 5. ročník – 1. 6. 2018
 • Sportovní den 2. stupeň – 1. 6. 2018
 • Zahraniční poznávací zájezd pro žáky  6. ročníku Bratislava – 14. 6. 2018
 • Zahraniční jazykový zájezd Velká Británie pro žáky 6. – 9. ročníku – dle zájmu žáků – termín bude stanoven
 • Sportovní  den 1. stupeň – termín bude upřesněn
 • Projekt „Týden bezpečnosti“ – 20. 6. – 27. 6. 2018

Školní řád 2017/2018

Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a na základě úmluvy o právech dítěte, s přihlédnutím k provozním podmínkám 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, 763 61 Napajedla. Škola je sdružení dospělých pracovníků a žáků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Školní řád Školní řád (.pdf 852.99 kB)

 

Adresa školy, kontakty

Adresa školy:Budova školy

1. základní škola Napajedla

Komenského 268

763 61 Napajedla

číslo účtu pro platbu za ŠD     1409711339/0800

číslo účtu SRPŠ  1405269379/0800 (tady se platí škola v přírodě, lyžařský kurs, zájezdy ….) – variabilní symbol mají žáci v žákovské knížce (nebo u třídní učitelky)

Ředitelka: Mgr. Dana Pospíšilová (tel: 577 941 688)

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Radmila Táborová (tel: 577 944 182)

Školní družina: 577 944 103

Ekonomka školy: Jitka Šohajková (tel: 577 944 182, fax: 577 941 689)

e-mail: info@1zsnapajedla.cz

Zvonění

  Vyučovací hodina
1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 10:00 – 10:45
4. 10:55 – 11:40
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30
8. 14:40 – 15:25
9. 15:35 – 16:20