Rubrika: SRPŠ

Změny ve vedení SRPŠ

Vážení rodiče,

dovolte mně, abych vás informovala o změnách ve vedení SRPŠ.

Dlouholetý předseda SRPŠ pan Bedřich Horký se vzdal své funkce a zároveň navrhl do funkce předsedy SRPŠ aktivního člena a spoluorganizátora různých školních aktivit pana Aleše Kociána. Výbor SRPŠ s tímto návrhem souhlasil. Dovolte mi tedy, abych poděkovala bývalému předsedovi na výbornou spolupráci a zároveň novému předsedovi popřála mimo jiné hodně aktivních rodičů.

Vážení rodiče, letošní příspěvek na činnost SRPŠ činí 300Kč  na rodinu žáka. V uplynulém školním roce se všechny získané finanční prostředky vracely zpět žákům formou příspěvků na jednotlivé akce školy:

Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku

Doprava žáků 2. a 3. ročníku na kurz plavání

Mentoring 1. a 9. ročník

Příspěvek na LVK pro žáky 7. ročníku

Dějepisné exkurze

Přednášky v rámci prevence rizikového chování žáků

Doprava na soutěže

Odměny pro nejlepší žáky školy    

  Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Sdružení rodičů a přátel školy

spoluprace_ruceSdružení rodičů a přátel školy při 1. základní škole Komenského 268 Napajedla má dlouholetou tradici. Kromě pomoci rodičům v komunikaci se školou pomáhá zejména škole finanční podporou nejrůznějších aktivit pro žáky. Sdružení hospodaří s příspěvky od rodičů, příjmy od sponzorů, příjmy za sběr papíru a léčivých rostlin a také s výtěžkem z tradičních plesů rodičů a přátel školy. Svými prostředky pak přispívá na kurz plavání, lyžařský kurz, dětský tábor, školu v přírodě, odměny žákům, dopravu na kulturní, sportovní a společenské akce, vstupné a také na materiální vybavení školy.