Rubrika: Úspěchy školy

Okrskové kolo pěvecké soutěže

2017-pevecka-soutez-04Ve čtvrtek 27. dubna 2017 proběhlo na 2. ZŠ Napajedla okrskové kolo pěvecké soutěže. Žáci prvního stupně soutěžili ve dvou kategoriích v písni lidové a umělé. Všechna naše děvčata, která postoupila z prvních míst ve školním kole, se i velmi pěkně umístila v kole okrskovém. První místa si ve velké konkurenci vyzpívaly žákyně druhého ročníku Kristýnka Panáčková s písní Pět minut v Africe a Ella Kulíšková s písní Horička, zelená, zelenaj se. Ve starší kategorii si diplom za třetí místa odnesly Kateřina Kotasová a Nikola Kulíšková. Děvčatům děkujeme a blahopřejeme.

Mgr. Soňa Vanderková

Dětská vědecká konference

20161115_081238V úterý 15. 11. 2016 proběhl na ZŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti již 5. ročník Dětské vědecké konference. Na této akci se setkávají talentovaní a nadaní žáci a prezentují zde před učiteli i žáky své práce z přírodních, technických nebo humanitních věd.

Přednášející žáky a studenty přijeli i letos podpořit a pozdravit prof. Josef Molnár, proděkan Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, která spolupracuje se ZŠ Čtyřlístek, bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a také učitel fyziky ze Střední průmyslové a hotelové školy v Uh. Hradišti. Ten zadal žákům do další konference dokonce bádací „ domácí úkol“:  Kam se podělo číslo ½  z původního vzorce E = ½ m . v², který Albert Einstein předvedl světu v jeho slavné podobě   E = m . c²   ?

Každý žák měl 10 minut na prezentaci své práce, poté odpovídal na otázky z publika.  Z naší školy letos přednášeli Ondřej Šohajek z 5. tř. – téma Ze života včel, Anežka a Štěpánka Janíkovy /z 8.A a 6.A/ seznámily publikum s tématem  Slovácké tradice, Martin Horák z 8.A  vystoupil s prací Programování Arduino  a František Polišenský a Tomáš Holeček /7. B a 8. B/  přednesli své téma Dětská televize.

Všechny uvedené prezentace sklidily úspěch a ohlas u publika, což dokazovalo i množství dotazů nejen od žáků, ale i samotných učitelů.

Dařilo se ale všem žákům, kteří přispěli svými prezentacemi k vytvoření atmosféry, nad kterou by zaplesal každý učitel – aktivní přístup, pracovitost, zvídavost, píle a jistá dávka talentu a nadání.

Dalšími zajímavými tématy byly letos např. Murény aneb moře není jen o žralocích, Praštěné i geniální – Jak to bylo s vynálezy, O historii v názvech ulic, Dysgrafie, Kvantová mechanika , Spotřeba elektřiny v počítačových učebnách školy, Moderní tanec, Parní lokomotiva, Řečtí bohové, Sopky, Optika, Studio Pixar  a mnohá další.

Chtěla bych na závěr pochválit všechny naše odvážné a bezesporu talentované žáky, kteří dělají to, co je baví. Bylo to vidět na lehkosti a srozumitelnosti jejich projevu a na skutečnosti, že již v tak mladém věku mají spoustu praktických zkušeností v činnostech, které jim přinášejí radost a potěšení. A to je nejdůležitější.

Poděkování patří i organizátorům Dětské vědecké konference, kteří opět vytvořili příjemné podmínky pro akci, která je svým zaměřením skutečně ojedinělá.

Více na www.zsctyrlistek.cz 

 

Mgr. Michaela Navrátilová

Vybíjená – okresní kolo

2016-vybijena-02Ve středu 16. března se na ZŠ Křiby ve Zlíně konalo okresní kolo ve vybíjené dívek ze 4. a 5 tříd. Zúčastnila se ho i tato děvčata z naší školy: Bedřiška Boudová, Adéla Kadlecová, Nikola Petruchová, Kristýna Polišenská, Adéla Rybecká, Natálie Čikotová, Lucie Hučíková , Michala Kotasová, Michaela Kulíšková, Marcela Mihálová (naše kapitánka), Tereza Strojilová a Vendula Vysloužilová. Děvčata hrála opravdu dobře a vybojovala krásné 2. místo! Všem děvčatům děkuji za vzornou reprezentaci školy a také za pěkné chování.

Fotogalerie.

Mgr. Michal Halaška

(Pokračování textu…)