Rubrika: Úspěchy školy

Okrskové kolo pěvecké soutěže

2017-pevecka-soutez-04Ve čtvrtek 27. dubna 2017 proběhlo na 2. ZŠ Napajedla okrskové kolo pěvecké soutěže. Žáci prvního stupně soutěžili ve dvou kategoriích v písni lidové a umělé. Všechna naše děvčata, která postoupila z prvních míst ve školním kole, se i velmi pěkně umístila v kole okrskovém. První místa si ve velké konkurenci vyzpívaly žákyně druhého ročníku Kristýnka Panáčková s písní Pět minut v Africe a Ella Kulíšková s písní Horička, zelená, zelenaj se. Ve starší kategorii si diplom za třetí místa odnesly Kateřina Kotasová a Nikola Kulíšková. Děvčatům děkujeme a blahopřejeme.

Mgr. Soňa Vanderková

Dětská vědecká konference

20161115_081238V úterý 15. 11. 2016 proběhl na ZŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti již 5. ročník Dětské vědecké konference. Na této akci se setkávají talentovaní a nadaní žáci a prezentují zde před učiteli i žáky své práce z přírodních, technických nebo humanitních věd.

Přednášející žáky a studenty přijeli i letos podpořit a pozdravit prof. Josef Molnár, proděkan Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, která spolupracuje se ZŠ Čtyřlístek, bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a také učitel fyziky ze Střední průmyslové a hotelové školy v Uh. Hradišti. Ten zadal žákům do další konference dokonce bádací „ domácí úkol“:  Kam se podělo číslo ½  z původního vzorce E = ½ m . v², který Albert Einstein předvedl světu v jeho slavné podobě   E = m . c²   ?

Každý žák měl 10 minut na prezentaci své práce, poté odpovídal na otázky z publika.  Z naší školy letos přednášeli Ondřej Šohajek z 5. tř. – téma Ze života včel, Anežka a Štěpánka Janíkovy /z 8.A a 6.A/ seznámily publikum s tématem  Slovácké tradice, Martin Horák z 8.A  vystoupil s prací Programování Arduino  a František Polišenský a Tomáš Holeček /7. B a 8. B/  přednesli své téma Dětská televize.

Všechny uvedené prezentace sklidily úspěch a ohlas u publika, což dokazovalo i množství dotazů nejen od žáků, ale i samotných učitelů.

Dařilo se ale všem žákům, kteří přispěli svými prezentacemi k vytvoření atmosféry, nad kterou by zaplesal každý učitel – aktivní přístup, pracovitost, zvídavost, píle a jistá dávka talentu a nadání.

Dalšími zajímavými tématy byly letos např. Murény aneb moře není jen o žralocích, Praštěné i geniální – Jak to bylo s vynálezy, O historii v názvech ulic, Dysgrafie, Kvantová mechanika , Spotřeba elektřiny v počítačových učebnách školy, Moderní tanec, Parní lokomotiva, Řečtí bohové, Sopky, Optika, Studio Pixar  a mnohá další.

Chtěla bych na závěr pochválit všechny naše odvážné a bezesporu talentované žáky, kteří dělají to, co je baví. Bylo to vidět na lehkosti a srozumitelnosti jejich projevu a na skutečnosti, že již v tak mladém věku mají spoustu praktických zkušeností v činnostech, které jim přinášejí radost a potěšení. A to je nejdůležitější.

Poděkování patří i organizátorům Dětské vědecké konference, kteří opět vytvořili příjemné podmínky pro akci, která je svým zaměřením skutečně ojedinělá.

Více na www.zsctyrlistek.cz 

 

Mgr. Michaela Navrátilová

Vybíjená – okresní kolo

2016-vybijena-02Ve středu 16. března se na ZŠ Křiby ve Zlíně konalo okresní kolo ve vybíjené dívek ze 4. a 5 tříd. Zúčastnila se ho i tato děvčata z naší školy: Bedřiška Boudová, Adéla Kadlecová, Nikola Petruchová, Kristýna Polišenská, Adéla Rybecká, Natálie Čikotová, Lucie Hučíková , Michala Kotasová, Michaela Kulíšková, Marcela Mihálová (naše kapitánka), Tereza Strojilová a Vendula Vysloužilová. Děvčata hrála opravdu dobře a vybojovala krásné 2. místo! Všem děvčatům děkuji za vzornou reprezentaci školy a také za pěkné chování.

Fotogalerie.

Mgr. Michal Halaška

(Pokračování textu…)

Výtvarná soutěž

VV-soutezTřídy 8.A a 8.B se v rámci hodin výtvarné výchovy zúčastnily soutěže vyhlášené DDM Matýsek Napajedla. Tématem byly Dýně s využitím libovolné techniky. Výtvarné práce byly 27.10. vystaveny na radničním dvoře. Kateřina Beníšková získala krásné 3. místo. Děkuji všem žákům za usilovné výtvarné nasazení.

 

MgA. Klára Suchá

Ilustrujeme pohádky bratří Grimmů

logo zffPři Filmovém festivalu ve Zlíně se konala výtvarná soutěž „Německá kinematografie – ilustrujeme pohádky bratří Grimmů“, do které se svými obrázky zapojili i naši žáci. Výtvarné práce byly vystaveny na zlínském zámku. Akci již tradičně úspěšně pořádal DDM Astra Zlín. Ve své věkové kategorii 12 – 15 let získali zaslouženě prvenství naši žáci – 1. místo – Petr Zámečník z 8. A a 2. místo Viktorka Goišová ze 7. A. Oběma blahopřejeme a těšíme se na jejich další výtvarná dílka. (Pokračování textu…)

Ocenění našich žáků v Muzeu Napajedla

vodní obrázekVe čtvrtek 30. dubna proběhla vernisáž výstavy Napajedelské mosty v napajedelském muzeu, při které byly oceněny výtvarné práce našich žáků. Zadání výtvarné soutěže znělo, jak by mohl vypadat nový most v Napajedlích. Oceněni byli ze 7.A Barbora Prokešová, Natálie Holerová, Thomas Bell, Karel Mišurec, Filip Turek, ze 7.B Tereza Možnárová, Jakub Hrnčíř, Libor Machač, Eliška Juřičková, Matěj Seitl, z 8.A Nikola Tobiášová, Ondřej Holeček, Lenka Polaštíková, Barbora Janevská, Sebastián Maňas, z 8.B Robert Sedláček, Kateřina Strojilová, Tereza Marčíková, Matěj Kalvoda a Dominik Sečka. Žáci se úkolu zhostili s velkou fantazií a vytvořili výtvarná dílka, která můžete zhlédnout v rámci výstavy Napajedelské mosty, která potrvá do 17. května. (Pokračování textu…)

Naši páťáci vybojovali 3. místo ve vybíjené

2015-vybijena-11V pondělí 20. dubna se uskutečnilo na 2. ZŠ okrskové kolo ve vybíjené pro 1. stupeň. Naši školu úspěšně reprezentovali vybraní žáci 5. ročníku ve složení Michal Zatloukal, Adam Sedláček, František Polišenský, Viliem Machač, Vít Janošek, Martin Jablonický, Matyáš Bursa, David Hruboš, Michaela Chrástová, Hana Nováková, Michaela Rybecká, Hana Galetková, Nikola Maděrová, Michaela Lekešová.

Společně vybojovali velmi pěkné 3. místo. Všichni si zaslouží pochvalu, blahopřeji a přeji další sportovní úspěchy.

Fotogalerie.

Mgr. Jana Polášková

Stříbrný věnec

2014-stribrny-venec-07Ve čtvrtek 12. června pořádal zlínský plavecký stadion  44. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec . Ve třech disciplínách se utkalo téměř dvě stě třeťáků.  Naši školu reprezentovala Tereza Strojilová (prsa), která získala kov nejcennější. Však také bojovala jako lev a nechala ostatní děvčata daleko za sebou. Michala Kotasová (znak) si doplavala pro stříbrnou medaili a jen o setinu sekundy jí uniklo zlato. Marcela Mihálová (kraul) se umístila na příčce šesté. Děvčata navíc získala ve smíšené štafetě bronzovou medaili . Za chlapce plavali Milan Štěbra, Adam Krištof a Alex Šimčák. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a děvčatům ještě jednou gratulujeme za tak úžasné výsledky.

Fotogalerie.

Mgr. Soňa Vanderková

Čestná uznání pro naše výtvarná dílka

2014-vytvarna-soutez-02Žáci 6. tříd naší školy se svými výtvory zapojili do 6. ročníku již tradiční výtvarné soutěže pro žáky Zlínského kraje „Filmový svět očima dětí“ aneb „Děti kreslí a malují“. Tato tematická výtvarná soutěž se koná u příležitosti 54. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín 2014.

Odbornou porotu zaujala práce hned několika našich žáků, a proto je ocenila čestnými uznáními.

Oceněni byli: (Pokračování textu…)

Pěvecká soutěž

2014-pevecka-soutez-04Ve čtvrtek 24. dubna pořádala 2. ZŠ Napajedla okrskové kolo pěvecké soutěže pro 1. stupeň.

Ze školního kola, kterého se účastnilo 22 zpěváků, postoupili jen ti, kteří si vyzpívali první místo.V kategorii mladší – píseň lidová nás reprezentovala Klára Hastíková, která získala pěkné 3. místo a za starší kategorii zpívala  Hana Nováková, které 3. místo uniklo jen o vlásek. Velký úspěch přinesla píseň moderní. V obou kategoriích děvčata Eliška Halešová a Nikola Maděrová dosáhla nejlepšího umístění. Za zlato v hrdle jim blahopřejeme a všem čtyřem děkujeme za vzornou reprezentaci školy . (Pokračování textu…)

1. a 3. místo v „Poznej a chraň“

2014-poznej-a-chran-04Naučit se vnímat přírodu tak, abychom jí opravdu rozuměli, není jednoduché. Musíme se k tomu vyzbrojit velkou trpělivostí, zvídavostí, znalostmi i dovednostmi. To vše ukázali naši žáci v regionálním kole přírodovědné soutěže „Poznej a chraň“, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti v přírodovědném centru Trnka. Naši školu reprezentovaly 2 týmy. Náš tým ve složení – Milada Stuchlíková, Barbora Janevská a David Kadlčík získal v konkurenci 18 týmů (tj. 54 žáků) nádherné 1. místo a tým – Adéla Galetková, Kateřina Strojilová a Eliška Strojilová krásné 3. místo. Obě družstva se mimo to umístila na prvních příčkách (1. a 2. místo) i v přírodovědně výtvarném úkolu vytvořit trojrozměrný objekt ekosystému lesa. (Pokračování textu…)

Úspěch ve sportovní gymnastice

2014-gymnastika-03Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se žákyně 9. ročníku: Petra Húsková a Eliška Máselníková a žákyně 8. ročníku: Nikola Daňková a Michaela Maděrová zúčastnily Okresního kola ve sportovní gymnastice. Soutěž se konala v TJ Sokol Zlín, v disciplínách : Trojboj – prostná, hrazda a přeskok.

Naše reprezentantky byly velmi úspěšné a skončily na 2. místě. Tímto jim ještě jednou gratujujeme. Některé momenty jejich sestav byly vyfoceny, můžete nahlédnout.

Mgr. Kateřina Česneková

 

(Pokračování textu…)

Plavecká soutěž „Stříbrný věnec“

p1080823Již tradičně se žáci třetího ročníku naší školy zúčastnili 13. června plavecké soutěže – „Stříbrný věnec“, kterou pořádá Plavecká škola Zlín. Této soutěže se účastní mnoho zlínských, ale i mimozlínských škol. Uspět v ní je tedy velmi náročné. Letos se jí zúčastnilo celkem 13 zlínských a 19 mimozlínských škol. Obrázky můžete vidět ve fotogalerii. (Pokračování textu…)

Pěvecká soutěž – okrskové kolo

2013-pevecka-soutez-okrsek-01Ve čtvrtek 18. dubna se na 2. ZŠ Napajedla konalo okrskové kolo pěvecké soutěže pro 1. stupeň. Z naší školy do tohoto kola postoupila čtyři děvčata. Ve školním kole si v písni lidové nebo moderní ve své kategorii každá z nich vyzpívala první místo.  

Dívky si vedly velmi úspěšně i nyní, kdy ve velké konkurenci dosáhly všechny na stupně vítězů a mohly se radovat z diplomu a drobné odměny. Amálka Jadrníčková (3. tř.) si v mladší kategorii v písni lidové vyzpívala 3. místo a v téže kategorii v písni moderní získala 2. místo Nikolka Maděrová (3. tř.). V kategorii starší v písni lidové všechny svým hlasem okouzlila a  prvenství vyzpívala Terezka Možnárová (5. tř) a v písni umělé skončila na 3. místě Natálka Holerová (5. tř).

Všem zpěvačkám blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

Fotogalerie.

Mgr. Soňa Vanderková

Okresní kolo biologické olympiády

2013-bio-02Ve středu 10. dubna se ve Zlíně uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník. Naši školu reprezentoval výherce školního kola David Reiterer ze 7. B.

Letošním tématem olympiády byly „Ekosystémy rybníků.“ Soutěž se skládala z teoretického testu, laboratorní práce, poznávání organismů – botanická a zoologická část. Každý soutěžící doma vypracoval vstupní úkol – David na téma „Vodní ekosystém za oknem.“2013-bio-01

Svými vědomostmi a svědomitou přípravou získal v této náročné soutěži mezi 42 soutěžícími z 23 škol krásné 8. místo. Davidovi k jeho výsledku blahopřejeme a přejeme, aby i nadále prohluboval svůj zájem o přírodu.

Mgr. Eva Ochotská