Ve školním roce 2017/2018 s dětmi ve školní družině pracují:

Vedoucí vychovatelka: Jirásková Šimona
Vychovatelka: Bc. Šulcová Simona
Vychovatelka: Mgr. Dupalová Veronika

e-mailový kontakt: skolnidruzina1.zs@seznam.cz