Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Č. j.: 1ZS-220/2019

Datum: 16. 4. 2019

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku  2019/2020

 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 268, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škole Napajedla, Komenského 268 od školního roku 2019/2020  u dětí s těmito evidenčními čísly:.

Seznam evidenčních čísel dětí, pod kterými byly přijímány žádosti do prvního ročníku základního vzdělávání:

Registrační číslo žáka                             rozhodnutí  ředitelky školy

Č.j.:1.ZS-41/2018                                                 přijat    

Č.j.:1.ZS-51/2018                                                 přijat

Č.j.:1.ZS-188/2019                                               odklad

Č.j.:1.ZS-192/2019                                               přijat

Č.j.:1.ZS-193/2019                                               přijat

Č.j.:1.ZS-194/2019                                               přijat

Č.j.:1.ZS-195/2019                                               přijat

Č.j.:1.ZS-196/2019                                               přijat

Č.j.:1.ZS-197/2019                                               přijat

Č.j.:1.ZS-198/2019                                               přerušení správního řízení

Č.j.:1.ZS-199/2019                                               přijat

Č.j.:1.ZS-200/2019                                               odklad

Č.j.:1.ZS-201/2019                                                 přijat

Č.j.:1.ZS-202/2019                                                 přijat

Č.j.:1.ZS-203/2019                                                 přijat

Č.j.:1.ZS-204/2019                                                 přijat

Č.j.:1.ZS-205/2019                                                 přijat

Č.j.:1.ZS-206/2019                                                 přijat

Č.j.:1.ZS-207/2019                                                usnesení o přerušení řízení  

Č.j.:1.ZS-208/2019                                                přijat

Č.j.:1ZS-209/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-210/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-211/2019                                                  usnesení o přerušení řízení

Č.j.:1ZS-212/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-213/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-214/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-215/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-216/2019                                                  odklad

Č.j.:1ZS-217/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-218/2019                                                  přijat

Č.j.:1ZS-219/2019                                                  odklad

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by se Vám líbit...