Kalendářní plán akcí 2019/2020

Společné třídní schůzky:

 • 15. 10. 2019     2. – 9. ročník
 • 14. 1. 2020       1. – 9. ročník

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků:

 • 12. 11. 2019 + Burza škol
 • 10. 12. 2019
 • 25. 2. 2020
 • 24. 3. 2020
 • 12. 5. 2020

Konzultační hodiny probíhají v době od 15,00hod. do 16,00hod.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Svobodové:

 • Pro rodiče: čtvrtek 10,00 – 11, 30hod
 • Pro žáky: pondělí 10,00 hod. – 11,30 hod
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny metodika rizikového chování žáků Mgr. et Mgr. Jakuba Trávníčka:

 • Čtvrtek 14,00 – 15,00 hod
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Gabriely Králové:

 • Pondělí:   8,00 – 11,00hod.
 • Úterý:     12,00 – 17,00hod.
 • Čtvrtek:  11,00 – 13,00; 15,00 – 16,00hod.

Termíny pedagogických rad:

 • 19. 11. 2019 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 21. 1. 2020 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • 21. 4. 2020 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 23. 6. 2020 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

Významné akce školy

 • Adaptační pobyt  žáků  6. ročníku –  5. 9. – 6. 9. 2019
 • Mentoring – společný výlet  žáků 1. a 9. ročníku
 • Motivační program žáků  9. třídy – 12. 9. – 13. 9. 2019
 • Vánoční koledování – 17. 12. 2019
 • LVK pro žáky  7. ročníku
 • Ples  1. ZŠ a Klubu rodičů – 22. 2. 2020
 • Zahraniční poznávací zájezd pro 9. ročník (Polsko – Osvětim, Krakov)
 • Poznávací zájezd pro 7. ročník  (Praha)
 • Zahraniční poznávací zájezd pro  8. ročník  (Vídeň)
 • Den Země – 22. 4. 2020
 • Sportovní den 2. stupeň – 1. 6. 2020
 • Škola v přírodě: 2. – 5. ročník – 1. 6. – 5. 6. 2020
 • Zahraniční poznávací zájezd pro žáky  6. ročníku Bratislava
 • Sportovní  den 1. stupeň – termín bude upřesněn
 • Projekt „Týden bezpečnosti“ – 23. 6. – 26. 6. 2020
 • Závěrečné rozloučení žáků  9. ročníku – 25. 6. 2020

Mohlo by se Vám líbit...