Mimořádné opatření – aktualizováno

Vážení rodiče,

v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vám oznamujeme, že 1. základní škola Napajedla bude od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Toto nařízení platí pro všechny aktivity – výuku žáků, pobyt ve školní družině a také pro všechny plánované mimoškolní akce včetně dějepisné exkurze do Osvětimi.

Forma domácího vyučování bude probíhat přes webové stránky školy v sekci Podpora výuky. S vedením školy, případně vyučujícími komunikujte prioritně mailem.

Obědy ve školní jídelně budou centrálně zrušeny, zatím do pátku 13. 3. 2020 včetně.

O obnovení výuky ve škole Vás budeme informovat prostřednictvím školních webových stránek.

Zákonnému zástupci, který musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno náleží ošetřovné. Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)”, který mu vydá ve 2 vyhotoveních škola, kterou dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ (viz. www.cssz.cz/web/cz/osetrovne).

Žádosti budou vydávány v podatelně školy 1. patro 11. 3. 2020 v době od 7,30 hod. do 15,00 hod.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy 1. ZŠ Napajedla

 

Příloha: Mimořádné opatření – uzavření základních, středních  a vysokých  škol od 11.  3. 2020

Mohlo by se Vám líbit...