Informace pro žáky

Milí žáci,

Mimořádné opatření MZ ČR neznamená, že se automaticky prodlužují prázdniny. Předpokládáme, že budete pracovat v režimu „ Domácího vzdělávání“. Sice nebudete fyzicky přítomni ve školní budově, ale budete využívat , vámi tak oblíbené, digitální technologie. Přes webový portál Podpora výuky vám jednotliví vyučující budou průběžně zadávat úkoly. Tyto úkoly budou následně hodnoceny po vašem návratu do školy. Přístupové údaje jednotlivých tříd jsou nově zveřejněny v sekci Informace pro rodiče a žáky.

Doporučuji: každý pracovní den dopoledne si podle rozvrhu hodin připravte učebnice, pracovní sešity apod., následně otevřete webový portál a postupně začněte plnit úkoly. Pokud si nebudete úplně vědět rady můžete využít sociální sítě a oslovit své spolužáky, případně mailem vyučující. Neponechávejte plnění úkolů na poslední dny – zatím nevíme, kdy se do školy vrátíte. Zvláště důrazně upozorňuji žáky 9. ročníku, aby volno využili ke studijním účelům. Zkoušky na střední školy se jistě konat budou, i když možná v náhradním termínu.

Milí žáci, zcela nová situace od vás vyžaduje zodpovědnost, disciplínu a samostatnost zkrátka dospělý přístup k řešení problémů. V této souvislosti vás také prosím, abyste nepřidávali další starosti svým rodičům a ve volném čase převzali i část domácích prací.

Věřím, že náročnou situaci všichni společně zvládneme.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...