Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se bude konat v termínu od 1. 4. 2020  do 30. 4. 2020

Ředitelství  1. základní školy Napajedla, v souladu s  Opatřením  ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 přijalo následující postup:

  1. Zákonní zástupci dítěte si stáhnou z webových stránek školy /www.1zsnapajedla.cz /ze složky Dokumenty ke stažení buď Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  nebo Žádost o odklad školní docházky. Tiskopis vytisknou, vyplní a žádost podepíší
  2. Doručení na ředitelství školy:
  • Poštou na adresu Ředitelství základní školy  Napajedla, Komenského 268, 76361Napajedla
  • E-mailem s elektronickým podpisem, nelze poslat pouze prostý e-mail
  • Do datové schránky / ID 33kmvxy/
  • Jen v krajním případě osobně dne 22. 4. 2020   v době od 14,00hod. do 16,00hod. /obdržíte případně i žádost/
  1. Po přijetí žádosti obdržíte poštou rozhodnutí o přijetí a registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vyřízena. Seznam přijatých dětí / budou uvedena pouze registrační čísla/ bude zveřejněn na školním webu a na dveřích školy nejpozději do 5. 5. 2020.
  2. V případě nemoci nebo nařízené karantény je možné domluvit jiný termín.
  3. Tel. kontakt – ředitelka školy: 730 513 155

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. základní školy Napajedla

Mohlo by se Vám líbit...