Vážení rodiče

Vzhledem k častým dotazům si Vás dovoluji informovat o domácí výuce.

 

Smyslem domácí výuky je, aby žáci zcela nevypadli ze školního režimu, neztratili pracovní návyky a nepovažovali nečekané omezení pravidelné školní docházky za dlouhé prázdniny. Smyslem domácí výuky není „uštvat rodiče“ množstvím úkolů, které mají plnit děti. Chápeme, že v současné složité situaci řada z vás chodí do zaměstnání, někteří dokonce v první linii a navíc máte celodenní péči o své děti po všech stránkách.

 

Domácí výuku se proto budeme snažit redukovat především na hlavní předměty – matematiku a český jazyk. V ostatních předmětech půjde o drobnější úkoly, procvičování a opakování. Zcela jsme eliminovali úkoly z druhého cizího jazyka a snad zjednodušili úkoly z angličtiny. Chápeme, že učit se cizí jazyk touto formou je velmi obtížné, pro některé děti zcela nemožné. Pravděpodobně upravíme učební plány tak, abychom se po nástupu dětí do školy soustředili především na stěžejní učivo a omezili učivo méně důležité či doplňující. Pokud žáci některé úkoly nezvládnou, vysvětlíme a vrátíme se k nim v běžné výuce. Samozřejmě počítáme po nástupu dětí do školy s doučováním v jednotlivých předmětech podle zájmu dětí a samozřejmě Vás, rodičů. Není smyslem domácí výuky hodnotit žáky nedostatečnou, či jinou špatnou známkou, ale naopak ocenit, že se snaží pracovat, i když výsledek nebude na 100%. Všichni žáci, kteří doma pracují mají bonusové body.

 

Vážení rodiče, doufám, že současnou, věřte, že i pro nás, složitou situaci všichni společně zvládneme. Na prvním místě je zdraví našich dětí a ne množství úkolů, které zvládnou.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...