Informace o zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

Děkuji Vám za důvěru, kterou jste projevili přihlášením svého dítěte do naší školy.

K datu 4. 5. 2020 bylo zapsáno celkem 32 dětí. Pokud se tento počet dětí nezmění, budou vytvořeny 2 třídy. Vzhledem k epidemiologické situaci není možná účast rodičů na schůzce k novému školnímu roku, která se většinou koná v červnu. Pokud se situace nezmění během letních prázdnin, uspořádali bychom společné setkání koncem měsíce srpna. Průběžně Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy


Č.j.: 1ZS-353/2020

Datum: 5. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 268 , jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škole Napajedla, Komenského 268 od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:.

Seznam registračních čísel dětí, pod kterými byly přijímány žádosti do prvního ročníku základního vzdělávání:

Registrační číslo žáka

Č.j.:1.ZS-207/2019

Č.j.:1.ZS-219/2019

Č.j.:1.ZS-216/2019

Č.j.:1.ZS-259/2019

Č.j.:1.ZS-200/2019

Č.j.:1.ZS-188/2019

Č.j.:1.ZS-314/2020

Č.j.:1.ZS-315/2020

Č.j.:1.ZS-316/2020

Č.j.:1.ZS-317/2020

Č.j.:1.ZS-318/2020

Č.j.:1.ZS-319/2020

Č.j.:1.ZS-320/2020

Č.j.:1.ZS-321/2020

Č.j.:1.ZS-322/2020

Č.j.:1.ZS-323/2020

Č.j.:1.ZS-324/2020

Č.j.:1.ZS-325/2020

Č.j.:1.ZS-326/2020

Č.j.:1.ZS-327/2020

Č.j.:1.ZS-328/2020

Č.j.:1.ZS-329/2020

Č.j.:1.ZS-331/2020

Č.j.:1.ZS-332/2020

Č.j.:1.ZS-333/2020

Č.j.:1.ZS-334/2020

Č.j.:1.ZS-335/2020

Č.j.:1.ZS-336/2020

Č.j.:1.ZS-337/2020

Č.j.:1.ZS-349/2020

Č.j.:1.ZS-350/2020

Č.j.:1.ZS-351/2020

Datum zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021: 5. 5. 2020

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...