Informace pro rodiče žáků 1. stupně – dětské skupiny, od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

do dětských skupin se přihlásilo celkem 77 žáků 1. stupně, bylo vytvořeno 6 skupin. Skupiny můžeme naplnit do maximálního počtu 15 žáků, žáci nad uvedený maximální počet doplní méně početnou skupinu.

Skupina

Žáci

Vyučující

Učebna

Zájmové vzdělávání

1

1. třída

Mgr. Jitka Puková

č. 15

Bc. Simona Šulcová

2

2. třída + část žáků 3. ročníku

Mgr. Zuzana Šinclová

č. 13

Šimona Jirásková

3

15 žáků 3. ročníku

Mgr. Soňa Vanderková

č. 16

Elena Kalinová

4

4. A 13 žáků

Mgr. Taťána Trvajová

č. 16

Jana Trávníčková

5

5 žáků 4. B + část žáků 5. ročníku

Mgr. Jana Polášková

č. 12

Karla Maňásková

6

15 žáků 5. ročníku

Mgr. Renáta Maděrová

č. 24

----------

Vstup do budovy školy je pro žáky od 7,00hod. – žáci jdou do svých šaten a následně do učeben. Kontrolu u vstupu provádí školník – dezinfekce. Ve třídách jsou přítomni vyučující, na chodbách dohled. Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce. Každý žák sedí v lavici sám.

Připomínám:

  • Čestné Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez čestného prohlášení se žák nemůže zúčastnit výuky
  • 2 roušky
  • Přihlašování do dětské skupiny je ukončeno, žáci se později přihlásit nemohou
  • Vyučující vedou záznamy o docházce dětí, omlouvání žáků probíhá podle platného školního řádu

Vzdělávací bloky začínají v 8,00hod. a končí v 11,40 hod.

Pro zájemce následuje blok zájmového vzdělávání – obdoba školní družiny, nejdéle do 16 hod.

Zájmové vzdělávání pro 1. – 3. skupinu probíhá v prostorách školní družiny, pro 4. ročník v kmenových učebnách.

Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Vaří se jedno jídlo. Jídelníček je k dispozici na stránkách 2. ZŠ Napajedla. Žáci se přihlašují ke stravování obvyklým způsobem

Do budovy školy mají přístup pouze přihlášení žáci a pracovníci školy.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...