Informace pro rodiče žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, vláda schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně základních škol, a to v období od 8. 6. do 30. 6. 2020. Jedná se o možnost (nabídku pro školy), přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupně základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin.

Vážení rodiče,

abychom mohli stanovit rozpis konzultací, potřebujeme znát počet přihlášených žáků, protože opět musí být vytvořeny skupiny maximálně po 15 žácích při zachování stanovených hygienických opatření. Při optimálním počtu žáků předpokládáme konzultace k hlavním vyučovacím předmětům – matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie, případně dějepis, zeměpis, přírodopis a druhý cizí jazyk. Konzultace se týkají žáků 6. – 8. ročníku. Přihlášení žáci budou pracovat ve zkráceném školním režimu ( nižší počet hodin nebo dnů ), omlouvání žáků dle platného školního řádu. Chtěli bychom využít čas především k výuce hlavních předmětů, a to až do konce školního roku.

Vzhledem ke kapacitě školní jídelny ve vztahu k hygienickým opatřením spíše nepředpokládáme možnost stravování ve školní jídelně pro 2. stupeň.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to nejpozději do pondělí 1. 6. 2020. Svůj zájem vyjádřete prostřednictvím mailové adresy třídní učitelky.

Jakmile budeme znát počty žáků připravíme jednotlivé skupiny, jejich rozvrh konzultací a budeme Vás informovat i o dalších nezbytných opatřeních v souvislosti s hygienickými podmínkami provozu školy.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...