Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/ 2020

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...