Informace pro rodiče a žáky

Předávání vysvědčení

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností  od  22. 6. 2020 do 30. 6. 2020 je umožněna přítomnost žáků ve škole za účelem vyzvednutí vysvědčení.

Vysvědčení bude předáváno všem žákům naší školy v úterý 30. 6. 2020 v běžném školním režimu, a to během první vyučovací hodiny.  Žáci, kteří se neúčastnili výuky na prvním stupni a konzultací na druhém stupni musí předložit při příchodu do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Žáci si přinesou také ochranné roušky.

Odevzdání učebnic:

Žáci 9. ročníku odevzdají učebnice ve středu 24. 6. 2020 v běžném školním režimu. Nástup na první vyučovací hodinu v 8 hod. Upozorňuji žáky také na vyřízení všech administrativních záležitostí – odevzdání čipů apod. Žáci, kteří se neúčastnili konzultací, musí předložit při příchodu do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Všichni žáci si přinesou ochranné roušky.

Žáci  2. – 8. ročníku budou odevzdávat učebnice začátkem nového školního roku. Žáci 1. ročníku si učebnice ponechávají.

Informace pro žáky 4. ročníku  

Vzhledem k nízkému počtu žáků ve 4. A – 18  a  4. B 11 budou ve školním roce 2020/2021 obě třídy spojeny do jedné. Třídní učitelkou  5. třídy bude Mgr. Renáta Maděrová. V některých předmětech budou žáci rozděleni na dvě skupiny – anglický jazyk, informatika, tělesná výchova, 1 hodina českého jazyka a 1 hodina matematiky.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...