Informace pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Vážení rodiče,

současná situace nám nedovoluje uskutečnit informativní schůzku ohledně příštího školního roku, kdy Vaše děti zahájí školní docházku. Veškeré informace ohledně pomůcek, učebnic a pracovních sešitů Vám proto vkládáme na webové stránky školy ke stažení (Desatero pro prvňáčka, Pomůcky pro žáky 1. ročníku, Rady pro rodiče).

Náhradní termín této schůzky, kde se již seznámíte s třídními učitelkami, prostorami školy a dalšími organizačními záležitostmi, jsme stanovily na čtvrtek 27. srpna v 15.30 v 1. patře naší školy.

Prostudujte si všechny materiály a na schůzku si připravte případné dotazy. Setkání se můžete zúčastnit i se svými dětmi.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Třídní učitelky budoucích prvních tříd Mgr. Zuzana Šinclová a Mgr. Taťána Trvajová

Mohlo by se Vám líbit...