Kalendářní plán akcí 2020/2021

Společné třídní schůzky:

 • 20. 10. 2020    2. – 9. ročník
 • 12. 1. 2021      1. – 9. ročník

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků:

 • 10. 11. 2020
 • 23. 2. 2021
 • 23. 3. 2021
 • 20. 4. 2021
 • 18. 5. 2021

Konzultační hodiny probíhají v době od 15,00hod. do 16,00hod.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Svobodové:

 • Pro rodiče: pondělí 12,00 – 13, 00hod
 • Pro žáky: úterý 10,00 hod. – 12,00 hod
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny metodika rizikového chování žáků Mgr. et Mgr. Jakuba Trávníčka:

 • Pro rodiče pondělí a čtvrtek 7, 30 hod. – 8,00hod.
 • Pro žáky čtvrtek 8,45 – 9,40
 • Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Gabriely Králové:

 • Pondělí:   8,00 – 11,00hod.
 • Úterý:     12,00 – 17,00hod.
 • Čtvrtek:  12,00 – 14,00 + 15,00 – 16,00hod.

Termíny pedagogických rad:

 • 24. 11. 2020 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • 19. 1. 2021  – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • 27. 4. 2021  – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • 22. 6. 2021  – hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

Významné akce školy

Mimoškolní a mimotřídní akce školy  jsou  na  základě  doporučení MŠMT v prvním pololetí omezeny.

Mohlo by se Vám líbit...