Základní hygienická pravidla

  • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
  • Žáci nemusí používat v budově školy roušky. Jednu roušku by měl mít žák u sebe pro případ zdravotních komplikací.
  • Vstup do školy pro zákonné zástupce – dopoledne – pouze v nutných případech= vyzvednutí dítěte apod. Doprovod dětí 1. stupně pouze do vestibulu školy.

Odpoledne v době třídních schůzek a konzultačních hodin, dále  po telefonické domluvě. Dospělí návštěvníci školy použijí roušku.

  • Zákonní zástupci poskytnou škole aktualizované kontakty – telefonní čísla a e-maily.
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
  • Omlouvání žáků – elektronická omluvenka, tel. 577 944 182
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zákaz vstupu do budovy školy.
  • Povinností školy je předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19 tzn. oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění – teplota nad 37°C, úporný kašel, žaludeční obtíže atd. Bude zajištěn dohled zletilé osoby. Zákonní zástupci budou neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Zákonní zástupci jsou povinni telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Mohlo by se Vám líbit...