Nové informace

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 17. 9. 2020 Vás upozorňuji, že žáci 2. stupně základní školy musí používat roušku po celou dobu pobytu v budově školy, tedy i ve vyučovacích hodinách. Toto opatření se netýká žáků 1. stupně, tam nadále zůstává povinnost roušky pouze ve společných prostorách, nikoliv při vyučování.

Další opatření se týká začátku vyučování. Začátek vyučování bude posunut na 8,05 hodin. Časově se tak o 5 minut posouvají všechny vyučovací hodiny. 6. vyučovací hodina tedy končí ve 13,40hod. K tomuto opatření jsme přistoupili po dohodě s vedením 2. základní školy Napajedla, která rovněž mění začátek vyučování, a to na 7,50hod. 15 minut, které takto vzniknou by měly zamezit přeplněnosti školní jídelny a umožnit tak pravidelnou dezinfekci prostoru.

Vážení rodiče, na Vaše časté dotazy, kdy ještě můžete poslat dítě do školy pokud se u něho objeví známky lehkého nachlazení – rozhodujícím faktorem je zvýšená teplota, a to již pokud přesáhne 37°C, dále úporný kašel a bolest hlavy, problémy s dechem, silné bolesti hlavy. Pokud má dítě pouze rýmu a lehkou bolest v krku, doporučuji ponechat dítě den – nebo dva doma a sledovat, zda se u něj rozvine respirační onemocnění, případně konzultovat situaci s ošetřujícím lékařem. Pokud si dítě ve škole stěžuje na bolesti v krku, silné bolesti hlavy, velkou únavu apod. je naší povinností Vás kontaktovat a zabránit tak případnému šíření nemoci mezi ostatními dětmi.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. ZŠ Napajedla

Mohlo by se Vám líbit...