Informace z 8. října

Vážení rodiče,

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 vydává ředitelka školy tato opatření:

 

I. Na prvním stupni základní školy bude pokračovat prezenční výuka jako doposud.

Školní družina bude v provozu beze změny

II. Na druhém stupni základní školy bude probíhat střídavá výuka po třídách (do budovy školy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd, zbytek je vyučován distančně)

  • V týdnu od 12. 10 do 16. 10. 2020 budou prezenčně – ve škole vyučovány třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

Třídy 8. A, 8.B, 9. A, 9.B budou v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 vyučovány distančně

 

  • V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 budou prezenčně – ve škole vyučovány třídy 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

Třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B budou v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 vyučovány distančně

 

Distanční výuka bude v týdnu od 12. 10. do 23. 10. 2020 probíhat prostřednictvím portálu Podpora výuky – pro jednotlivé předměty budou připravené složky s učivem – vždy na celý týden. V dalším týdnu pak bude výuka probíhat dle technických a personálních možností, budete informováni prostřednictvím webových stánek školy, případně také prostřednictvím portálu Podpora výuky.

 

Žáci, kteří budou vyučováni distančně mají možnost stravování ve školní jídelně, a to od 11hod. nejpozději do 11, 25, kdy musí opustit školní jídelnu. Hlavní vchod do budovy 2. ZŠ Napajedla bude v tuto dobu otevřen. Žáci budou mít s sebou roušku a přezůvky. Upozorňuji, že žáci, kteří mají distanční výuku mají zakázán vstup do budovy naší školy.

Upozorňuji, žáky, kteří mají objednán oběd ve školní jídelně, přechází na distanční výuku a nebudou se stravovat ve školní jídelně, aby si obědy včas zrušili.

 

III. V týdnu od 26. 10. do 30. 10 mají všichni žáci školy podzimní prázdniny.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení a přeji nám všem především zdraví.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...