Distanční výuka

Vážení  rodiče,

 na základě  usnesení  Vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 vláda omezuje s účinností  od 14. 10. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Všichni žáci  1.  i  2. stupně přechází  od  středy 14. 10. 2020 na distanční výuku. Distanční výuka je podle školského zákona povinná pro všechny žáky školy.

Organizace distanční výuky:

od 14. 10. do 16. 10. 2020 budou žáci vyučováni přes portál Podpora výuky.  Postupně, od příštího týdne, se budeme snažit zavést online výuku hlavních  předmětů  ( matematika, český jazyk, anglický jazyk).  Plošné zahájení online výuky  předpokládá  kvalitní připojení k internetu a adekvátní počítačové vybavení.  Na základě dotazníkového  šetření  se ukázalo, že zdaleka ne všichni žáci mají možnost pracovat na vlastním počítači. Online výuka také není příliš vhodná pro žáky  1. ročníku. Budeme se tedy snažit kombinovat online výuku s výukou  přes  Portál  podpora výuky. Škola postupně nakoupí za finanční prostředky z dotace MŠMT přenosné mobilní počítačové vybavení i pro žáky – jeho počet je však velmi omezen, proto bude počítač zapůjčen na základě dotazníkového šetření pouze několika málo žákům, kteří nemají vůbec  žádné počítačové vybavení, či jinou možnost připojení (výkonný tablet, telefon apod.)  a zároveň mají přístup na internet, což je podmínka pro online výuku.

O případném zahájení  online výuky včetně rozvrhu hodin Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a každou třídu individuálně třídní učitel přes portál Podpora výuky.

Informace ke stravování ve školní jídelně:

Od středy 14. 10. 2020 až do pátku 30. 10. 2020 budou mít všichni strávníci odhlášené obědy.

Pokud některý ze žáků má zájem o stravování ve školní jídelně během distančního vzdělávání  v  termínu  od 16. 10. do 23. 10. 2020 musí  si oběd znovu elektronicky objednat, a to 2 dny dopředu.

Ve středu 14. 10 a ve čtvrtek 15. 10. 2020 není školní jídelna v provozu.

Provoz školní jídelny 16. 10. 2020, 19. 10. – 23. 10. 2020 :

12,00 – 13, 00   = žáci prvního stupně

13,30 – 14, 00 žáci 2. stupně

Obědy žáci konzumují ve školní jídelně, nelze je odnášet v nádobách. Ve  školní  jídelně platí přísná hygienická opatření (rozestupy 2 metry, roušky, maximálně 4 žáci u stolu).

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...