Krizová škola v Otrokovicích

Základní škola T.G.M. Otrokovice byla určena hejtmanem Zlínského kraje na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 jako tzv. krizová škola s tím, že bude vykonávat nezbytnou péči o děti zaměstnanců těchto vybraných profesí:

  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Pokud se na vás vztahuje výše uvedené nařízení a máte zájem o nezbytnou péči o své děti, kontaktujte školu emailem a uveďte jméno, třídu a rok narození dětí.

zakopalova@zsotrtgm.cz

zsotrtgm@zsotrtgm.cz

Tel. 576 771 650, 724 171 053

Mohlo by se Vám líbit...