Vážení rodiče a žáci,

v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat výuka hlavních předmětů podle uvedeného rozvrhu online výuky pro 1. a 2. stupeň a zároveň zadávání úkolů a ostatní předměty podle portálu Podpora výuky.

 

V rozvrhu online výuky pro 2. stupeň jsou uvedeny časy přímé výuky, které by podle doporučení MŠMT neměly přesáhnout 35 minut a vyučovací blok 3 hodiny. Žáci by měli být v uvedený čas již připojení, aby využili veškerý určený čas pro přímou výuku. Všechny informace budou také na portálu Podpora výuky, konkrétně pro každou třídu.

 

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 budou mít žáci podzimní prázdniny – výuka neprobíhá.

Pokud by distanční výuka pokračovala i po podzimních prázdninách, budeme Vás informovat o jejím způsobu.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...