Prodloužení distanční výuky

Vážení rodiče a žáci,

na základě sdělení MŠMT bude nadále pokračovat distanční výuka žáků 1. a 2. stupně základních škol, a to až do odvolání.

V týdnu od 2. 11. do 6. 11. 2020, případně následujícím období, budou žáci vyučování opět podle rozvrhu online výuky v kombinaci s výukou prostřednictvím portálu Podpora výuky. Pro žáky 2. stupně jsem upravila rozvrh online výuky – žáci mají navýšený počet hodin anglického jazyka, každý ročník o 1 vyučovací hodinu týdně.

Vážení rodiče, podle informací vyučujících probíhá výuka zatím bez větších problémů. Žáci přistupují  k výuce zodpovědněji  než tomu  bylo v jarních měsících, kdy distanční výuka probíhala na bázi dobrovolnosti. Vzhledem k tomu, že zatím i my čekáme na harmonogram postupného uvolňování  škol a  nevíme  jak dlouho bude distanční výuka pokračovat, je nutné, aby všichni žáci pracovali s plným nasazením. V prezenční výuce nebude časový prostor abychom se znovu vraceli k veškerému probranému učivu.  Věřte, že se všichni neustále snažíme distanční výuku zdokonalovat, a  to, že se nám to daří  je především zásluha Vás, rodičů, kteří dětem pomáháte a vedete je k zodpovědnému přístupu k práci.

 

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že toto nelehké období společně zvládneme ku prospěchu našich dětí.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...