Informace k 18. 11.

Vážení rodiče,

Ve středu 18. 11. 2020 končí distanční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Tito žáci nastupují k prezenční výuce do budovy školy. Nadále platí zákaz zpěvu a sportovních aktivit.

 

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučuji, aby každý žák měl alespoň 2 roušky a sáček na uchování roušky. Žáci budou ve škole opět poučeni o důsledném dodržování všech hygienických pravidel, prosím učiňte tak i vy rodiče.

 

  • Školní družina: žáci mohou navštěvovat školní družinu v plném rozsahu. Musí být zachovány homogenní skupiny – vždy jedna třída v oddělení, u nás tedy 1. A – 1.B – 2. třída
  • Stravování ve školní jídelně: všichni žáci 1. a 2. ročníku mají možnost stravování ve školní jídelně

 

Rodiče, kteří si budou vyzvedávat své děti ze školy nebo školní družiny, mají povolen vstup pouze do vestibulu školy za dodržení všech hygienických opatření – roušky – rozestupy.

Prosím, abyste se zdržovali ve vestibulu školy, co nejkratší nutnou dobu.

Pokud se u žáka vyskytne onemocnění covid – 19, informujte vedení školy, máme povinnost informovat KHS.

Distanční výuka ostatních ročníků včetně online výuky pokračuje ve stávajícím režimu.

Upozorňuji všechny rodiče a žáky, že úterý 17. listopadu je státní svátek – výuka neprobíhá.

Mgr. Dana Pospišilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...