Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

  • 1. stupeň : prezenční výuka pro všechny ročníky podle platného rozvrhu
  • 2. stupeň : prezenční výuka pro celý 9. ročník podle upraveného rozvrhu
  • 2. stupeň : 6. – 8. ročník rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 nastupují na rotační prezenční výuku třídy: 6. A, 7. A, 8. A, třídy 6. B, 7. B, 8. B budou vyučovány distančně. V dalším týdnu se třídy vymění.

On – line výuka se z organizačních a personálních důvodů ruší. Žáci budou distančně vzděláváni přes portál Podpora výuky.

Upravené rozvrhy hodin prezenční výuky budou zveřejněny na webových stránkách školy a na portálu Podpora výuky.


Provoz školní družiny: 7, 00 – 16hod.

1. – 2. ročník v prostorách školní družiny podle tříd (homogenní skupiny)

3. – 4. ročník v kmenových učebnách (3. třída v učebně č. 13, 4. třída v učebně č. 14)


Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách ( kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod žáků do vyučování je možný od 7,00hod., a to přímo do učeben, tak, aby nedocházelo ke kontaktům mezi žáky různých tříd před školou.

 

Z organizačních a personálních důvodů není možné dodržet přesnou hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti ŠVP v homogenních skupinách, proto mají žáci upravený rozvrh hodin. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání včetně plavání.

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny. Doporučujeme, aby každé dítě mělo alespoň 2 roušky a sáček na jejich uložení.

 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech, po ohlášení a za dodržení režimových opatření – rouška, zákaz kontaktu se žáky.

 

Školní jídelna bude v provozu.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...