Partnerská škola v Itálii

eTwinning projekt

Naše škola se zapojila do eTwinningového projektu s partnerskou školou v Itálii ve městě Laurenzana. Jedná se o projekt s názvem Reading Books to Enhance Reading Literacy (četba knih na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti). Projekt byl schválen národním podpůrným střediskem 30.11.2020. Aktivně se na něm podílejí žáci 7. třídy. Projekt si klade za cíl rozvinout čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce a pomoct žákům číst s porozuměním.

V prosinci 2020 proběhly přípravné fáze realizace projektu. S paní učitelkou Donatellou z Itálie jsme rozdělily žáky do mezinárodních skupin a vybraly knihy, na kterých budou žáci pracovat. Žáci částečně pomáhali s výběrem sami. Jedná se o seznam deseti knih. V lednu jsme k nim připojily recenze a žáci se ve čtyřech česko-italských skupinách musí domluvit, kterou knihu si každá skupina přečte.

Během příprav projektu se žáci z obou partnerských škol představili na online platformě TwinSpace. S Donatellou jsme dne 15.1.2021 uskutečnily online meeting, při kterém jsme se domluvily, že žáci spolu budou pravidelně každý čtvrtek od 18:30 do 19:00 chatovat, aby se ve skupinách domluvili na všem potřebném.

V lednu a únoru budou žáci číst vybrané knihy s tím, že jim s Donatellou budeme zadávat úkoly před čtením, během čtení i po čtení. V březnu žáci začnou pracovat na výměně informací o knihách. Připraví si zprávu o knize, kde popíšou hlavní postavy, děj, zápletku atd. V dubnu budou ostatní skupinky hádat, jakou knihu kdo přečetl na základě informací, které jim byly poskytnuty. Výměna tedy může probíhat formou obrázků, psaného slova, audio/video nahrávek apod. V květnu budeme hlasovat o nejlepší knihu včetně reflexe: Jakou mám zkušenost s knihou? Co mi kniha říká? Jaký mám vztah k hlavnímu hrdinovi? Jak se kniha vztahuje k mé zemi? V červnu uskutečníme poslední online meeting, abychom se rozloučili, zhodnotili projekt a popřáli si pěkné prázdniny (italské školy totiž končí v polovině června).

Přeji všem žákům mnoho zábavy při realizaci projektu, navázání nových přátelských vztahů a v neposlední řadě rozvoj jazykových dovedností!

Mgr. Jaroslava Stroganová, Ph.D

Mohlo by se Vám líbit...