Vážení rodiče, milí žáci,
provoz školy a školní družiny i v následujícím období bude probíhat ve stávajícím režimu: prezenčně pouze 1. a 2. ročník, distančně ostatní ročníky. Pokud v příštích týdnech dojde ke změnám, budu Vás včas informovat. Vážení rodiče nemoci se nevyhýbají ani učitelům, a tak jsme nuceni měnit i rozvrh hodin online výuky, kdy za nemocné kolegy musí alespoň částečně vést výuku ostatní kolegové. Upozorňuji všechny žáky, aby alespoň každou neděli prošli rozvrh hodin online výuky své třídy na následující týden a všimli si případných změn.
Blíží se doba pololetního vysvědčení tj. 28. 1. 2021. Distanční výuka je pro Vás žáky povinná, upozorňuji, že Vaše výsledky a aktivita nebo naopak nezájem o výuku budou zohledněny v pololetním hodnocení.
Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...