Informace 28. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

 

začínáme nové pololetí, vzhledem k epidemické situaci se režim výuky nemění. Ročníky 3. – 9. pokračují v distanční výuce.

 

Informace k přihláškám na střední školy a přijímacímu řízení, poskytne žákům 9. ročníku výchovná poradkyně Mgr. Eva Svobodová na portálu Podpora výuky a na webových stránkách školy.

 

Opět připomínám, že je možné domluvit individuální konzultace žáků i rodičů s vyučujícími, vždy jeden žák, případně s rodiči a jeden vyučující.

Sledujte pravidelně rozvrhy online výuky a informace na portálu Podpora výuky. Připomínám, že pro objektivní hodnocení potřebujeme podklady a zpětnou vazbu, proto je třeba, aby žáci, kteří se neúčastní online výuky byli řádně omluveni. Zadané úkoly na Podpoře je třeba včas plnit, případně si domluvit konzultaci.

 

Vážení rodiče, začínáme nové pololetí, bohužel epidemická situace se zatím výrazně nezlepšila a nevíme, kdy se všichni žáci vrátí k prezenční výuce. Chápu, že jsme již všichni unavení a vyčerpaní, někteří i v důsledku prodělané nemoci nebo opakující se karantény. Věřím, že všichni vyučující se budou snažit distanční formy výuky neustále zlepšovat, ale tento typ výuky při veškeré snaze nikdy nenahradí prezenční výuku. Chtěla bych pochválit ty žáky, kteří přistupují k distanční výuce zodpovědně, pravidelně plní zadané úkoly a i když se někdy objeví chyby, nic strašného se neděje, je to jen proces učení. Nejhorší by byla rezignace a ztráta motivace. Děkuji Vám rodičům našich žáků za spolupráci a obrovský díl práce, kterou v současné situaci odvádíte.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...