Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka 1. základní školy Napajedla, příspěvková organizace, že ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s maximálním počtem 30 žáků na třídu. Převýší-li poptávka stanovený limit pro přijímání dětí do prvního ročníku, rozhodne ředitelka školy o přijetí podle následujícího kritéria:

Přednostně budou přijaty děti, které dosáhly věk šesti let / tj. děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015/ a které mají trvalé bydliště v Napajedlích. Při větším počtu zájemců než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...