Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 na 1. základní školu Napajedla

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce se bude konat dle §36 odst. 4 školského zákona na naší škole v období od 12. dubna do 22. dubna 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne zápis do prvních tříd bez účasti dětí. Připravíme pro Vás alespoň online besedu s ředitelkou školy, na které můžete klást dotazy k zápisu i k provozu školy. Beseda proběhne v pondělí 29. března v 15 hodin. Přihlašovací údaj bude na našich webových stránkách nejpozději od pátku 26. března.

Zápis do prvních tříd proběhne distančně následující formou:

Způsoby podání žádostí:

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

– do datové schránky / více na https://chcidatovku.cz/.

– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– poštou / rozhodující je datum podání na poštu/

– osobním podáním ve škole

Osobní podání v ředitelně a úřadovně školy (první patro) proběhne v těchto termínech:

  • pondělí 12. 4. : 8,00 – 11,00hod. 13,00 – 15,30hod.
  • středa 14. 4. : 13,00 – 15,30hod.
  • pondělí 19. 4. : 8,00 – 11,00hod. 13,00 – 15,30hod.

Na vyžádání je možné domluvit i jiný termín po telefonické dohodě: 730 513 155.

Tiskopis žádosti se nachází na našich webových stránkách www.1zsnapajedla.cz v sekci Dokumenty ke stažení nebo v písemné podobě ve vestibulu školy od 6. 4. 2021 / Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad/.

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost školských poradenských zařízení není krizovými opatřeními přerušena.

Rodiče dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky v roce 2020 nepodávají novou žádost, e–mailem potvrdí zájem o přijetí na naši školu /info@1zsnapajedla.cz/, ve čtvrtek 15. 4. 2021 v době od 13,00 hod. do 15,30 hod. si v ředitelně školy vyzvednou rozhodnutí o přijetí.

Seznam přijatých dětí bude uveřejněn pod registračními čísly na webových stránkách školy a na dveřích do budovy školy na začátku měsíce května. Registrační číslo bude číslo jednací.

Rozhodnutí o přijetí nebo rozhodnutí o odkladu, případně rozhodnutí o přerušení správního řízení / v případě nedodání příslušných doporučení k odkladu školní docházky/ si rodiče dětí vyzvednou v ředitelně školy v těchto termínech:

  • středa 5. 5. : 13,00 – 15,30hod.
  • pondělí 10. 5. : 8,00 – 11,00hod. 13,00 – 15,30hod.

Věnujte prosím pozornost Kritériím pro přijetí žáků do 1. ročníku na webových stránkách naší školy.

Pokud se epidemická situace na konci školního roku výrazně zlepší, jsme připraveni pro Vás a Vaše děti uspořádat besedu přímo v budově školy, v opačném případě Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pochopení vzniklé složité situace, věřím, že všechno společně zvládneme a těším se na další spolupráci.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka 1. základní školy Napajedla

Mohlo by se Vám líbit...