Odkaz a návod (pro rodiče předškolních dětí)

Odkaz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4ad527f99f8140e38ba9620f81d992a3%40thread.tacv2/1616760187274?context=%7b%22Tid%22%3a%221ebee143-a6c5-46eb-9ab7-c67d4ea4db4a%22%2c%22Oid%22%3a%221b8c9dc0-c546-4646-a556-a8ac2f15be97%22%7d

Návod:

  1. Otevřete si stránku Podpory v prohlížeči Edge nebo Chrome (NE Firefox)
  2. Klikněte na odkaz Schůzka k zápisu
  3. Pokud máte nainstalovanou aplikaci Teams, můžete odkaz otevřít v této aplikaci

 

  1. Nebo můžete pokračovat v prohlížeči

Mohlo by se Vám líbit...