Informace o rotační výuce 1. stupně od 12. 4.

Vážení rodiče,

vedení Zlínského kraje se dohodlo ve čtvrtek 8. dubna v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví o zařazení Zlínského kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky.

Od 12. 4. 2021 začíná rotační výuka pro žáky 1. stupně:

  • v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce do budovy školy následující třídy:

1. A, 1. B a 5. třída, třídy 2., 3. a 4. pokračují v distanční výuce, toto rozdělení, mimo jiné, zohledňuje celkové počty žáků ve třídách a využití školní jídelny, výuka bude probíhat podle platného rozvrhu

 

  • v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 nastoupí k prezenční výuce do budovy školy následující třídy:

2. třída, 3. třída a 4. třída, třídy 1. A, 1. B a 5. třída budou mít distanční výuku

Uvedené dvě skupiny tříd se budou střídat po jednotlivých týdnech.

Skupiny žáků – třídy jsou homogenní, dále je zakázán zpěv a tělesná výchova, která bude za vhodného počasí nahrazena pobytem žáků ve venkovních prostorách

Třídy druhého stupně pokračují v distanční výuce


Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky 2 x týdně Ag testy, testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním, žáci 1. ročníku budou testováni v prostorách školní družiny po příchodu do budovy školy, rodiče mohou své dítě doprovodit na testování, žáci 5. ročníku budou testováni ve druhém patře ve volných učebnách

    

  • žáci s negativním testem se budou účastnit výuky, žáky s pozitivním testem si musí rodiče vyzvednout ze školy
  • pokud žák nepodstoupí Ag test nemůže se účastnit prezenční výuky, zůstává doma režim je stejný jako v případě nemoci, žák je omluven, distanční výuka poskytovaná není, pouze seznam učiva na portálu Podpora výuky
  • v případě, že Vaše dítě prodělalo onemocnění COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být ve škole testováno.
  • věnujte prosím pozornost příloze Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách
  • školní družina bude v provozu pro žáky 1. – 4. ročníku v prezenční výuce v obvyklém režimu
  • Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví k ochraně dýchacích cest stanoví pro žáky minimálně chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole, dospělí návštěvníci školy použijí respirátor
  • Školní jídelna bude v provozu v běžném režimu

Vážení rodiče, statistika onemocnění COVID -19 není v našem kraji příznivá, proto Vás prosím o spolupráci, dodržování a respektování stanovených opatření, věřme zdravotníkům, že jsou všechna opatření opravdu nutná. Všichni si jistě společně přejeme, aby děti již konečně nastoupily k prezenční výuce. Opětovný návrat k distanční výuce při nedodržování pravidel by asi nepotěšil nikoho z nás.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

 

Příloha: Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Mohlo by se Vám líbit...