Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách na střední školu je:

  • negativní test
  • žádné příznaky COVID-19

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání na střední škole, kteří jsou žáky základní školy má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě, že výuka probíhá distančně. Základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu a výsledek testu.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Testování se týká

Termíny JPZ

Termíny školní části přijímací zkoušky

St 28. dubna
Čt 29. dubna
2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu

Uchazeči o čtyřleté obory vzdělání s MZ

řádné:
Po 3. května
Út 4. května

řádné:
Po 3. května
Út 4. května

Čtvrtek 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

Uchazeči o víceletá gymnázia

řádné:
St 5. května
Čt 6. května

řádné:
St 5. května
Čt 6. května

nejdéle 7 dní před konáním zkoušky po dohodě s třídní učitelkou

Uchazeči o čtyřleté obory vzdělávání s MZ, kteří nebudou konat JPZ

--------

řádné:
od 5. do 19. května
náhradní:
do 16. června

nejdéle 7 dní před konáním zkoušky po dohodě s třídní učitelkou

Uchazeči o střední vzdělání bez MZ

--------

řádné:
od 5. do 19. května
náhradní:
do 16. června

 

V režimu distanční výuky probíhá testování po dohodě s třídními učitelkami v odpoledních hodinách.

Mohlo by se Vám líbit...