Informace 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

v týdnu od 3. 5. 2021 pokračuje rotační výuka 1. stupně. Žáci druhého stupně zůstávají na distanční výuce. Na základě novely MO MZ k povinnému testování žáků ve školách dochází ke změně: preventivní antigenní test, který doposud probíhal s frekvencí dvakrát týdně bude nově prováděn s frekvencí jedenkrát týdně – vždy v pondělí. Nebude-li žák přítomen v pondělí ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Pokud v dalším období nastoupí žáci 2. stupně k rotační výuce platí, že jsou testováni dvakrát týdně.

 

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testování pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu. Zákonný zástupce v takovém případě dokládá skutečnost, že byl žák ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...