Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Č.j.: 1ZS-432/2021

Datum: 3. 5. 2021

 

 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává  1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 268,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku  základního  vzdělávání v  1. základní škole Napajedla, Komenského 268 od školního roku 2021/2022  u dětí s těmito registračními čísly:.

Seznam registračních čísel dětí, pod kterými byly přijímány žádosti do prvního ročníku základního vzdělávání:

Registrační číslo žáka                            

Č.j.:1.ZS-313/2020                                                   

Č.j.:1.ZS-338/2020  

Č.j.:1.ZS-339/2020

Č.j.:1.ZS-340/2020        

Č.j.:1.ZS-348/2020 

Č.j.:1.ZS-352/2020

Č.j.:1.ZS-376/2020      

Č.j.:1.ZS-391/2021     

Č.j.:1.ZS-392/2021   

Č.j.:1.ZS-393/2021     

Č.j.:1.ZS-394/2021    

Č.j.:1.ZS-396/2021   

Č.j.:1.ZS-397/2021           

Č.j.:1.ZS-398/2021      

Č.j.:1.ZS-399/2021 

Č.j.:1.ZS-400/2021    

Č.j.:1.ZS-401/2021 

Č.j.:1.ZS-402/2021  

Č.j.:1.ZS-403/2021  

Č.j.:1.ZS-404/2021

Č.j.:1.ZS-405/2021 

Č.j.:1.ZS-406/2021     

Č.j.:1.ZS-407/2021  

Č.j.:1.ZS-408/2021    

Č.j.:1.ZS-409/2021    

Č.j.:1.ZS-427/2021

Č.j.:1.ZS-428/2021     

Č.j.:1.ZS-430/2021

Č.j.:1.ZS-431/2021   

                                          

Datum zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022:  4. 5. 2021

                                                                               

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy                            

                                           

 

Mohlo by se Vám líbit...