Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci,

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. nastoupí všichni žáci na rotační výuku, a to v následujícím režimu:

  •    prezenční výuka: 1. A, 1. B, 5. třída, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
  •   distanční výuka:  2. třída, 3. třída, 4. třída, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B

Organizace  distanční  výuky: nový rozvrh online hodin, bude umístěn na webových stránkách školy.

Organizace prezenční výuky:

  • žáci 1. stupně budou mít antigenní testy 1x týdně vždy v pondělí – ve stávajícím režimu.
  • žáci 2. stupně  nastoupí  do školy v 7,30 hod. Je nutné provést testování žáků ještě před začátkem vyučování tak, abychom využili všechny vyučovací hodiny na výuku žáků. Testování  bude  probíhat v kmenových učebnách 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. 8. A využije k testování učebnu č. 30. 

Testování organizují třídní učitelé.

Připomínám:

Pozitivně  testovaný žák v pondělí – izolace – informace rodičům – vyzvednutí žáka rodiči. Pozitivně testovaný žák ve čtvrtek – izolace žáka – informace pro všechny rodiče žáků – všichni rodiče si vyzvednou své děti a děti v doprovodu rodičů absolvují PCR test.

 

Žáci jsou vyučováni v homogenních skupinách – třída.

 

Výuka tělesné výchovy může probíhat pouze ve venkovních prostorách.

 

Všichni žáci musí používat ve vnitřních prostorách školních budov ochranné prostředky a to: respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), zdravotnickou obličejovou masku  nebo obdobný prostředek (např.  nanoroušku).  Tyto prostředky používají i při přechodu do školní jídelny – nelze zabezpečit požadovaný rozestup.

 

Školní jídelna bude v běžném provozu.

 

Vláda vyslovila dne 6. května 2021 souhlas se stanovením dalších finančních prostředků pro školy za účelem podpory RT-PCR testování ve školách. Podrobné podmínky budou zveřejněny na počátku příštího týdne. Jakmile budeme znát přesné podmínky, budeme Vás informovat.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

 

 

Mohlo by se Vám líbit...