Letní kemp – 1. ZŠ Napajedla – Letem světem

V letošním roce se naše škola zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a uspořádala o hlavních prázdninách Letní kemp pro naše žáky. Cílem této výzvy bylo snížit dopady pandemie spojené s onemocněním COVID-19 na děti ve věku od 6 do 15 let.

Letní kemp jsme nazvali „Letem světem“, který se zaměřil na cestování napříč kontinenty a zastavení v některých státech. Podívali jsme se na různé zajímavosti a zvyklosti vybraných států, orientovali se na mapě, vyhledávali a zakreslovali státy a zaznamenávali si každý den do cestovního pasu důležité informace. Dále se kemp zaměřil na opakování učiva především hrou, kdy se propojilo formální a neformální vzdělávání v českém jazyce, matematice, angličtině, vlastivědě nebo přírodovědě. Následovaly každodenní vycházky do přírody, pohybové hry a soutěže. K opakování učiva jsme ve škole využívali interaktivní tabuli, kde jsme hráli hry jako například AZ kvíz, Riskuj nebo Milionář. Dále nechyběly logické a deskové hry, které rozvíjely fantazii, tvořivost, logické a matematické myšlení, procvičení paměti, a hlavně spolupráci a dodržování pravidel včetně pracovních a studijních návyků. Všechny aktivity podpořily duševní pohodu, duševní zdraví a zdravý životní styl. Naplánované činnosti se odehrávaly většinou na venkovních plochách na hřišti, na nádvoří školy a v blízkém lese Kalvárie. Nechyběl ani výlet do nedaleké Kovozoo ve Starém Městě, který se specializoval na třídění odpadu a ekologii. Další den jsme díky kosmickému zážitkovému stanu z Brna vycestovali do Vesmíru. Připravený program o Sluneční soustavě a vesmírných číslech všechny zaujal tak, jako hry a kvízy k danému tématu. Letní kemp jsme zakončili tradiční a netradiční olympiádou, kterou si všichni účastníci s velkým elánem užili.

Po celou dobu byl pro všechny děti zajištěn pitný režim a svačina – oběd – svačina. Za výborné obědy ještě jednou děkujeme Baru u nás v Napajedlích. Celý letní kemp se orientoval na učení hrou, pohybové aktivity, kamarádství a posílení vztahů s vrstevníky, hry, soutěže a spolupráci mezi sebou.

Týden utekl jako voda a každý si tak našel tu svou hru a zábavu a vynahradili jsme si alespoň nepatrně distanční výuku letním kempem – kamarádstvím, sportem, výletem, učením i zábavou.

Mgr. Renáta Maděrová, 1. ZŠ Napajedla,

foto Renáta Maděrová

Mohlo by se Vám líbit...