Informace 3. 11.

Informace pro rodiče:

vzhledem ke zhoršení epidemické situace se ruší v úterý 9. 11. 2021 konzultační hodiny pro rodiče  žáků 1. – 8. ročníku. Třídní schůzky pro rodiče  žáků  9.  ročníku proběhnou v uvedeném termínu tedy 9. 11. 2021 v 15,30 hod. v učebně č. 25.  Rodiče budou informováni o volbě povolání a přijímacím řízení na střední školy. Prosím, aby se vzhledem k epidemické situaci dostavil pouze jeden z rodičů – vstup pouze v respirátoru.

  • Rodiče žáků, u kterých se  objevily  vzdělávací nebo výchovné problémy budou jmenovitě informováni třídními učiteli  a případně  pozváni na konzultační hodiny.

Informace k testování žáků antigenními testy:

 

  • Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. Testování se týká také okresu Zlín.
  • Netestují se žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo kteří odevzdají negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě. Výše uvedená nová potvrzení žák doloží třídnímu učiteli po příchodu do školy.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...