Školní kolo recitační soutěže

Po dvou letech odmlky proběhla 2. 3. 2022 školní recitační soutěž. Na II. stupni se jí zúčastnilo celkem 17 žáků. Soutěžili ve dvou kategoriích – z 6. a 7. tříd to bylo 14 žáků, mezi staršími soutěžili pouze 3 žáci z 8.B. Porota vyhodnotila v každé kategorii tři místa. Jistě vás zajímá, jak to dopadlo.

V kategorii 6. a 7. tříd je umístění následující:   

 

  • 3. místo-Markéta Burešová, 7.A
  • 2. místo-Anička Hrubá, 6. A
  • 1. místo-Anička Košutová,7.B

Starší žáky porota ohodnotila následovně:

  • 3. místo-Martin Stupka, 8.B
  • 2. místo-Jiří Giesl, 8.B
  • 1. místo-Veronika Opravilová, 8.B

Z každé kategorie postupují do okrskového kola vždy dva žáci. To se uskuteční na naší škole již 15. března.

Gratuluji všem oceněným, stejně tak děkuji i dalším, kteří se této soutěže zúčastnili. Moc si cením toho, že byli ochotni nad rámec běžných školních povinností věnovat svůj volný čas učení básničky nebo prozaického textu.

Za vyučující českého jazyka                                                                                        Leona Jirušková

Mohlo by se Vám líbit...