Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Č.j.: 1ZS-510/2022

Datum: 25. 4. 2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 268, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2písm.e) a §183odst. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škole Napajedla, Komenského 268 od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:.

Seznam registračních čísel dětí, pod kterými byly přijímány žádosti do prvního ročníku základního vzdělávání:

Registrační číslo žáka

Č.j.:1.ZS-429/2021

Č.j.:1.ZS-446/2021

Č.j.:1.ZS-491/2022

Č.j.:1.ZS-492/2022

Č.j.:1.ZS-493/2022

Čj.: 1ZS-494/2022 usnesení o přerušení řízení

Č.j.:1.ZS-495/2022

Č.j.:1.ZS-496/2022

Č.j.:1.ZS-497/2022

Č.j.:1.ZS-498/2022

Č.j.:1.ZS-499/2022

Č.j.:1.ZS-500/2022

Č.j.:1.ZS-502/2022

Č.j.:1.ZS-503/2022

Č.j.:1.ZS-504/2022

Č.j.:1.ZS-506/2022

Datum zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023: 25. 4. 2022

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...