Kalendářní plán akcí 2021/2022

Společné třídní schůzky:

16. 9. 2021      1. – 2. ročník
19. 10. 2021    3. – 9. ročník
11. 1. 2022      1. – 9. ročník


Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků:

  9. 11. 2021
  1. 3. 2022
  5. 4. 2022
 24. 5. 2022

Konzultační hodiny probíhají v době od 15,00hod. do 16,00hod.


Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Svobodové:

Pro rodiče: středa 9,00 – 10, 30hod
Pro žáky: čtvrtek 9,00 hod. – 10,30 hod.
Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny metodika rizikového chování žáků Mgr. et Mgr. Jakuba Trávníčka:

Pro rodiče úterý 14,00 hod. – 15,00hod.
Pro žáky středa 10,05hod. – 10,45hod.
Po předběžné dohodě i v jiném termínu.

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Gabriely Králové:

Pondělí:    8,00 – 11,00hod.
Úterý:     12,00 – 17,00hod.
Středa:      8,00 – 12,00hod.
Čtvrtek:    8,00 –  11,00hod.


Termíny pedagogických rad:

23. 11. 2021 – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
18. 1. 2022  – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
26. 4. 2022  – hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
21. 6. 2022  – hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

Mimoškolní a mimotřídní akce  školy  budou aktualizovány   na  základě epidemické situace a  doporučení MŠMT.

Mohlo by se Vám líbit...