Operační program Jan Amos Komenský

1.základní škola Napajedla, Komenského 268 zahájila 1. 9. 2023 realizaci projektu z programu Operační program Jan Amos Komenský , Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Název projektu

Šablony I 1.ZŠ Napajedla

 

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 9. 2023

Datum ukončení: 30. 6. 2025

 

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 806 816 Kč – plně hrazeno z Evropského sociálního fondu

 

Příjemce dotace

  1. základní škola Napajedla, Komenského 268

 

Cíl projektu

  • Školní psycholog ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a Školní družiny
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ve Školní družině