Měsíc přednesu uměleckých textů

Březen má každý člověk spojen s jarem, čtenáři s Měsícem knihy a literárně zaměření žáci základních škol s Celostátní přehlídkou mladých recitátorů. Je to několikakolová soutěž s mnohaletou tradicí.

I naše škola se do ní letos opět zapojila. Soutěžící, dle věku rozdělení do čtyř kategorií, prochází nejprve třídním  a  pak školním kolem.  V něm na 1. stupni soutěžilo     14 žáků, na 2. stupni 14 žáků. Z každé kategorie dva nejlepší žáci reprezentovali školu na okrskovém kole. To se letos konalo  na ZŠ Mánesova v Otrokovicích.

Zde se sešli ti nejlepší recitátoři z pořádající otrokovické školy, z obou napajedelských škol, dále ze školy v  Halenkovicích, Pohořelicích, Tlumačově  a z víceletého gymnázia v Otrokovicích. Zvlášť se hodnotily výkony na 1. st. a na 2. stupni. Poroty vyhlásily v každé kategorii tři nejlepší žáky, z nichž vždy první dva  postoupili do okresního kola.

A jak to dopadlo? Říká se, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Přesto každého potěší, když nějakou tu medaili získá. Z naší školy se to povedlo  Kristýnce Šimkové ze 3. třídy, která vybojovala druhé místo. Z 2. stupně  si odvezla ve své kategorii 1. místo Zuzka Bačiková ze 7. A.  V kategorii nejstarších  se na 3. příčce umístil Tomáš Németh z 9.A .  V této kategorii jsme však domů dovezli i další 1. místo, a to  díky Aničce Hrubé z 8. A.

Toto  skvělé umístění v okrskovém kole nám otevřelo dveře i do kola okresního. Tady se dá již mluvit o velmi silné konkurenci, jelikož se zde potkává v každé kategorii 14 nejlepších žáků ze Zlínského okresu. Zde se již nestanovuje pořadí, ale pouze dvě nejinspirativnější vystoupení a Cena poroty. Ani z tohoto letošního kola jsme neodešli s prázdnou. Anička Hrubá z 8.A svým prezentováním prozaického textu (Jmenuji se Martina od I. Březinové) porotu natolik zaujala, že jí udělila výše zmiňovanou Cenu poroty, což by se dalo v této soutěži považovat za 3. místo.

Uznání si určitě zaslouží nejen všichni výše jmenovaní žáci, ale i ti, kteří se na jednotlivá kola soutěže připravovali a věnovali tak svůj volný čas interpretaci uměleckých textů. Věřím, že v příštím roce do toho půjdou se stejným nadšením.

Mgr. Leona Jirušková

Mohlo by se Vám líbit...