ZA PTÁKY DO PŘEROVA

Žáci 7. ročníku navštívili v měsíci dubnu Ornitologickou stanici ORNIS v Přerově. Vzdělávací program a dopravné autobusem byly hrazeny z OP JAK pro inovativní vzdělávání.

Ornitologická stanice ORNIS je specializovaným přírodovědným oddělením Muzea Komenského, ve kterém je umístěna největší expozice ptáků ve střední Evropě.  Nová expozice Ptáci Česka, kterou jsme zhlédli, představuje návštěvníkům 365 ptačích druhů s výskytem v ČR tak, jak je můžeme v přírodě pozorovat. Pokud jsou v rámci jednoho druhu jedinci různě zbarveni během roku, nebo jsou rozdíly ve velikosti a zbarvení mezi pohlavími nebo dospívajícími ptáky, snaží se vystavit všechny tyto varianty. Celkem je zde k vidění 593 exponátů, u 248 druhů jsou vystavena také vejce. 

ORNIS je zároveň multifunkčním centrem, zahrnujícím muzeum, vědecké pracoviště, záchrannou stanici, ekologickou a mykologickou poradnu i přírodovědnou knihovnu.

V interaktivní herní sekci žáci přiřazovali jednotlivým ptákům jejich oblíbenou potravu, hnízda, poznávali jejich hlasy, zjišťovali, jak se cítí v ptačí budce a spoustu dalších zajímavých aktivit.

Součástí venkovní části výukového programu byla praktická ukázka odchytu a kroužkování ptáků s odborným výkladem ornitoložky.

Žáci také zavítali do areálu přírodní Zahrady Františka Gintera s expozicí ptačích krmítek a budek, s jezírkem a voliérami s trvale umístěnými handicapovanými ptáky v péči záchranné stanice. Také se seznámili, jak postupovat při nálezu poraněného živočicha, kde a v jakých situacích vyhledat pomoc odborníků nebo záchranné stanice. Exkurze byla završena vypuštěním ježka ze záchranné stanice do volné přírody. O tom, že se ORNIS líbil, svědčí i reakce některých žáků, kteří o prázdninách toto místo chtějí navštívit ještě jednou s rodiči a sourozenci. Je to skvělý tip na prázdninový rodinný výlet.

 

Mohlo by se Vám líbit...